03-03-2021r.
godzina 15:19
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Obwieszczenia
Postanowienia
Protokoły z kontroli urzędu
Decyzje
Uchwały RIO
Ogłoszenia
Obwieszczenia z zewnątrz
Obwieszczenia 2017
Obwieszczenia 2016
Obwieszczenia 2015
Obwieszczenia 2014
Obwieszczenia 2013
Obwieszczenia 2012
Ogłoszenia z zewnątrz
Zawiadomienia z zewnątrz
Decyzje z zewnątrz
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 341784 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Obwieszczenia z zewnątrz :: Obwieszczenia 2014 

Obwieszczenia z zewnątrz 2014

 

 

Obwieszczenie z dnia 23 grudnia 2014 r. Wojewody Podkarpackiego – w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-19 od km 5+093,00 do km 11+402,31 odcinek od węzła Świlcza (DK4) bez węzła do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi".

 

 

 

Obwieszczenie z dnia 17 grudnia 2014 r. Wojewody Podkarpackiego – w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III. Szlak Trzciana-Rudna Wielka, stacja Rudna Wielka , szlak Rudna Wielka-Rzeszów Zachodni; od km 143.900 do km 154.900 linii nr 91.

 

 

 

Obwieszczenie z dnia 20 listopada 2014 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie – o planowanym do realizacji przez Ukrainę przedsięwzięciu polegającym na budowie tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego.

 

 

 

Obwieszczenie z dnia 6 listopada 2014 r. Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie – o wydaniu przez ww. Organ postanowienia rozstrzygającego zażalenie strony na postanowienie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 października 2014 L znak: RGM.6733.003.2014 wydane w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania dotyczącego lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY-RZE5004 B w Dąbrowie.

 

 

 

Obwieszczenie z dnia 4 września 2014 r. Marszałka Wojewody Podkarpackiego – o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na wykonanie urządzeń wodnych  na szczególne korzystanie z wód dla inwestyc] pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-19 od km 5+093.00 do km 11+402.31 odcinek od węzła Świlcza (OK 4) bez węzła do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem"; o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego, dotyczącego rozpatrzenia w/w wniosku.

 

 

 

Obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 2014 r. Wojewody Podkarpackiego – o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków-Rzeszów, Szlak Sędziszów Małopolski-Trzciana od km 133.600 do km 142.400 linii kolejowej nr 91 "Etap II - Budowa linii potrzeb nietrakcyjnych".

 

 

 

Informacja z dnia 12 sierpnia 2014 r. Wojewody Podkarpackiego – o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków-Rzeszów, Szlak Sędziszów Małopolski - Trzciana od km 133.600 do km 142.400 linii kolejowej nr 91 "Etap II - Budowa linii potrzeb nietrakcyjnych".

 

 

 

Obwieszczenie z dnia 29 lipca 2014 r. Wojewody Podkarpackiego – udzielenie

pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków - Rzeszów, Szlak Sędziszów Małopolski -Trzciana od km 133.600 do km 142.400 linii kolejowej nr 91 „Etap II - Budowa linii potrzeb nietrakcyjnych”.

 

 

 

Obwieszczenie z dnia 21 lipca 2014 r. Wojewody Podkarpackiego – wszczęcie postępowania: „Budowa autostrady A-4 na odcinku węzeł "Dębica Pustynia" - Rzeszów węzeł "Rzeszów Zachodni" km 537+550 - 570+300 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi".

 

 

 

Obwieszczenie z dnia 18 lipca 2014 r. Wojewody Podkarpackiego – „Budowa autostrady A-4 na odcinku węzeł „Rzeszów Zachodni” – węzeł „Rzeszów Centralny” km 570+300,00 – 574+313,44”.

 

 

 

Obwieszczenie z dnia 14 lipca 2014 r. Wojewody Podkarpackiego – wydanie decyzji: o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku „węzeł Rzeszów Zachodni” – „węzeł Świlcza” od km 0+717,63 - 5+093,00 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną , budowlami i urządzeniami budowlanymi", w części dotyczącej budowy ekranów akustycznych i antyolśnieniowych oraz ogrodzeń drogi, na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

 

 

 

Obwieszczenie z dnia 27 czerwca 2014 r. Wojewody Podkarpackiego – „Rozbudowa drogi krajowej nr 4 polegająca na budowie chodników oraz ciągu pieszo-jezdnego na odcinku Machowa Łańcut: Zad. 15, 16 - Budowa ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Świlcza po prawej stronie DK 4 od km 585+262 do km 586+562 oraz chodnika po lewej stronie DK 4 od km 585+616 do km 585+752”.

 

 

 

Obwieszczenie z dnia 2 maja 2014 r. Wojewody Podkarpackiego – „Rozbudowa drogi krajowej nr 4 polegająca na budowie chodników oraz ciągu pieszo-jezdnego na odcinku Machowa – Łańcut; Zad. 15, 16 – Budowa ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Świlcza po prawej stronie DK 4 oraz chodnika po lewej stronie DK4.

 

 

 

Obwieszczenie z dnia 3 kwietnia 2014 r. Wojewody podkarpackiego - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa autostrady A-4 na odcinku węzeł "Rzeszów Zachodni" (przecięcie z S-19) - węzeł "Rzeszów Centralny" (przecięcie z DK-9) km 570+300,00 - 574+313,44 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi".

 

 

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 18 marca 2014 r. - Natura 2000 Puszcza Sandomierska.

 

 

 

Obwieszczenie z dnia 14 stycznia 2014 r. Wojewody Podkarpackiego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków-Rzeszów, etap III, szklak Sędziszów Małopolski-Trzciana od km 133,600 do km 142,400".

 

 
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech