25-02-2020r.
godzina 13:51
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Uchwały Rady Gminy
VII KADENCJA
VI KADENCJA
2014
SESJA NR LIX
SESJA NR LVIII
SESJA NR LVII
SESJA NR LVI
SESJA NR LV
SESJA NR LIV
SESJA NR LIII
SESJA NR LII
SESJA NR LI
SESJA NR L
SESJA NR XLIX
SESJA NR XLVIII
SESJA NR XLVII
2013
2012
2011
2010
V KADENCJA
IV KADENCJA
Zarządzenia Wójta Gminy
Obwieszczenia
Postanowienia
Protokoły z kontroli urzędu
Decyzje
Uchwały RIO
Ogłoszenia
Obwieszczenia z zewnątrz
Ogłoszenia z zewnątrz
Zawiadomienia z zewnątrz
Decyzje z zewnątrz
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 334595 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały Rady Gminy :: VI KADENCJA :: 2014 :: SESJA NR LVIII 

Uchwały Rady Gminy VI Kadencja - Sesja LVIII – 31 października 2014 r.

  

 

Uchwała Nr LVIII/469/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Świlcza.

 

    

 

Uchwała Nr LVIII/468/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 października 2014 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnej z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia związanej z tym umowy.

 

    

 

Uchwała Nr LVIII/467/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 października 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2014.

 

    

 

Uchwała Nr LVIII/466/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.

 

    

 

Uchwała Nr LVIII/465/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 października 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Świlcza w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

 

    

 

Uchwała Nr LVIII/464/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 października 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Świlcza.

 

    

 

Uchwała Nr LVIII/463/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

 

    

 

Uchwała Nr LVIII/462/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

 

    

 

Uchwała Nr LVIII/461/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 października 2014 r.
w sprawie wniesienia zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”.

 

    

 

Uchwała Nr LVIII/460/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 października 2014 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Świlcza do zaciągnięcia zobowiązania ponad kwotę określoną w budżecie Gminy Świlcza na 2014 rok.

 

    

 

Uchwała Nr LVIII/459/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 października 2014 r.
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza.

 

    

 

Uchwała Nr LVIII/458/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 października 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2014.

 

  

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech