01-07-2022r.
godzina 04:06
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
2014 (<)
GP.1622.1.2014
K.2121.35.2014
SE.423.2.10.2014
OA.2601.1.2014
RGM.271.26.2014
SO.4462.11.2014
RRG.042.09.2013.2.1
Zapytanie ofertowe
Specyfikacje
Protokół z wyboru ofert
RRG.042.09.2013.2
RRG.042.09.2013
RRG.7013.5.2014
RRG.042.13.1.2013
RRG.042.13.2.2013
RRG.7226.4.2014
RRG.7011.8.2014
RGM.6232.02.2014
RRG.7226.03.2014
RRG.271.13.2014
RRG.7226.02.2014
RGM.6232.01.2014
RRG.7226.1.2014
SO.4464.3.5.2013
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 347409 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2014 (<) :: RRG.042.09.2013.2.1 :: Protokół z wyboru ofertRRG.042.09.2013.2.1 - Remont - Remont pomieszczeń w budynku Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej
 
Ogłoszone na: http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2014/RRG.042.09.2013.2.1/RRG.042.09.2013.2.1_wyb.pdf
________________________________________________________________________

sprawa  RRG.042.09.2.1.2013                                                  Świlcza 2014-10-01

 

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT

 

 

W sprawie wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w Domu Ludowym w Rudnej Wielkiej złożonego o przyznanie dofinansowania ze środków publicznych i środków  pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

 

Komisja w składzie:

1.     Przewodniczący Komisji – Helena Nowak – Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji  

2.     Członek Komisji – Tomasz Michalski – Inspektor

3.     Członek Komisji – Agnieszka Nowak – Referent

 

Stwierdza:

 

      I.        Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w budynku Domu Ludowym w Rudnej Wielkiej do zadania „Remont Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej” zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Zapytaniu ofertowym z dnia 24.09.2014 r.

    II.        Zapytanie ofertowe zostało skierowane dnia 24.09.2014 r. w formie: umieszczenia na stronie internetowej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świlcza.

   III.        W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęło 4 oferty od:

1.    Zakład Budowlany „Euro-Bud” Zbigniew Godzisz, Tomasz Godzisz
ul. Raczyńskich 41, 39-200 Dębica 

 1. CHMIEL – BUD, Stanisław Chmiel
  Bzianka 70, 35-213 Rzeszów
   
 2. Firma Budowlano – Handlowa „Rak” Sp. Jawna
  ul. Dębicka 107, 35-213 Rzeszów
   
   
 3. Zakład Remontowo – Budowlany „EDBUD”
  ul. Wrześniowa 2, 35-303 Rzeszów

  IV.        Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Wszystkie oferty wpłynęły w terminie i są zgodne z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

   V.        Oferty wyglądają następująco:

1.    Zakład Budowlany „Euro-Bud” Zbigniew Godzisz, Tomasz godzisz

ul. Raczyńskich 41, 39-200 Dębica

Wartość oferty: 33 170,48 zł brutto\ 26 967,87 zł netto

 

 1. CHMIEL – BUD, Stanisław Chmiel

Bzianka 70, 35-213 Rzeszów

Wartość oferty: 15 970,17 zł brutto\ 12 983,88 zł netto

 

 1. Firma Budowlano – Handlowa „Rak” Sp. Jawna

ul. Dębicka 107, 35-213 Rzeszów

Wartość oferty: 22 803,23 zł brutto\ 18 539,21 zł netto

 

 1. Zakład Remontowo – Budowlany „EDBUD”

ul. Wrześniowa 2, 35-303 Rzeszów

Wartość oferty: 12 089,47 zł brutto\ 9 828,84 zł netto

 

           

5.    Najkorzystniejsza oferta

 

Spośród wyżej wymienionych poprawnych ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny:

Cena brutto – 100 %

 

Wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez:

 

Zakład Remontowo – Budowlany „EDBUD”

ul. Wrześniowa 2, 35-303 Rzeszów

 

na kwotę: 12 089,47 zł brutto

6.    Uzasadnienie wyboru.

Oferta złożona przez „Zakład Remontowo – Budowlany „EDBUD”, ul. Wrześniowa 2, 35-303 Rzeszów, ma najniższą cenę ze złożonych 4 ofert i spełnia wymogi dotyczące remontu pomieszczeń w Domu Ludowym w Rudnej Wielkie do zadania „Remont Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej”, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Zapytaniu ofertowym.

 

 

7.    Na tym protokół zakończono i podpisano.Informację wytworzył(a): Agnieszka Nowak
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-10-01 14:59:29


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech