01-06-2020r.
godzina 23:48
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
2014 (<)
GP.1622.1.2014
K.2121.35.2014
SE.423.2.10.2014
OA.2601.1.2014
RGM.271.26.2014
SO.4462.11.2014
RRG.042.09.2013.2.1
RRG.042.09.2013.2
RRG.042.09.2013
RRG.7013.5.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.042.13.1.2013
RRG.042.13.2.2013
RRG.7226.4.2014
RRG.7011.8.2014
RGM.6232.02.2014
RRG.7226.03.2014
RRG.271.13.2014
RRG.7226.02.2014
RGM.6232.01.2014
RRG.7226.1.2014
SO.4464.3.5.2013
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 336514 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2014 (<) :: RRG.7013.5.2014 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejRRG.7013.5.2014 - Roboty budowlane: Oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Bratkowice - Zapole
 
__________________________________________________________________

sprawa RRG.7013.5.2014                                              Świlcza, dn. 25.09.2014 r.

pismo:  283/R-RRG-ED/2014

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego poza ustawą w trybie przetargu nieograniczonego (wartość poniżej 30 000,00 euro, do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.) - podstawa art. 4 pkt 8  na roboty budowlane nazwa zadania:

Oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Bratkowice - Zapole

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 27 sierpnia 2014 r. w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 11 września 2014 r. o godz. 10:15.

Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

ENERGOSIECI PODKARPACIE Sp. z o.o.

adres: 36-060 Głogów Małopolski, Rogoźnica 97

z ceną kosztorysową brutto 44 517,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące pięćset siedemnaście złotych).

Uzasadnienie wyboru

 

Oferta złożona przez ENERGOSIECI PODKARPACIE Sp. z o.o. jest jedyną ofertą złożoną do tego przetargu. Oferta ta została złożona w terminie. Jedynym kryterium wyboru ofert była cena 100%. Cena z wybranej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia, jednak Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto
z oferty

Cena brutto po udzieleniu rabatu

1

ENERGOSIECI PODKARPACIE Sp. z o.o.

adres: 36-060 Głogów Małopolski, Rogoźnica 97

46 617,00 zł

44 517,00 zł

 

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-09-25 12:15:10


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech