16-07-2020r.
godzina 15:16
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 337450 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.21.2014 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejRRG.271.21.2014 - Dostawa: Wymiana oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie w technologii LED w Błędowej Zgłobieńskiej, Bratkowicach, Dąbrowie, Mrowli, Rudnej Wielkiej i Woliczce gm. Świlcza
 
__________________________________________________________________
 

sprawa RRG.271.21.2014                                                 Świlcza, dn. 2.09.2014 r.

pismo:  272/R-RRG-ED/2014

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, nazwa zadania:

Wymiana oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie w technologii LED
w Błędowej Zgłobieńskiej, Bratkowicach, Dąbrowie, Mrowli, Rudnej Wielkiej i Woliczce gm. Świlcza

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 29 lipca 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 253750-2014, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 20 sierpnia 2014 r. o godz. 10:15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą.  

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

F.H.U INSIDE ELEKTRYCZNE SYSTEMY INSTALACYJNE Rafał Mulawa
adres: 35-205 Rzeszów, ul. Wspólna 3

z ceną kosztorysową brutto 437 058,62 zł (słownie: czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt dwa grosze).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 3 oferty.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

PPUH Zakład Instalatorstwa Elektrycznego
Władysław Mikołajczyk

adres: 36-060 Głogów Młp., Rogoźnica 97

451 410,00 zł

2

F.H.U INSIDE ELEKTRYCZNE SYSTEMY INSTALACYJNE Rafał Mulawa
adres: 35-205 Rzeszów, ul. Wspólna 3

437 058,62 zł

3

FUHP EL-MAR inż. Mariusz Niezgoda

adres: 36-050 Sokołów Młp., Trzebuska Kąty 308

644 726,09 zł

Oferta nr 2 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższą ceną kosztorysową brutto spośród złożonych ofert. Kryterium wyboru ofert była cena 100 %. Przy porównaniu ofert i ich ocenie oferta nr 2 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 21.

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Liczba punktów

 

Suma przyznanych punktów

1

437 058,62    

         ------------------ x 100

451 410,00

96,8208

2

437 058,62    

         ------------------ x 100

437 058,62

100,0000

3

odrzucona

xxxxx

Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech Wdowik

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-09-02 09:51:10


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech