05-07-2020r.
godzina 22:03
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
2014 (<)
GP.1622.1.2014
K.2121.35.2014
SE.423.2.10.2014
OA.2601.1.2014
RGM.271.26.2014
SO.4462.11.2014
RRG.042.09.2013.2.1
RRG.042.09.2013.2
RRG.042.09.2013
RRG.7013.5.2014
RRG.042.13.1.2013
RRG.042.13.2.2013
RRG.7226.4.2014
RRG.7011.8.2014
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
SIWZ
Wyjaśnienie SIWZ-1
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RGM.6232.02.2014
RRG.7226.03.2014
RRG.271.13.2014
RRG.7226.02.2014
RGM.6232.01.2014
RRG.7226.1.2014
SO.4464.3.5.2013
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 337186 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2014 (<) :: RRG.7011.8.2014 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejRRG.7011.8.2014 - Roboty budowlane: Wykonanie nawierzchni sportowej na boisku przy Zespole Szkół w Dąbrowie
 
__________________________________________________________________

sprawa RRG.7011.8.2014                                               Świlcza, dn. 4.07.2014 r.

pismo:  208/R-RRG-ED/2014

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego poza ustawą w trybie przetargu nieograniczonego (wartość poniżej 30 000,00 euro, do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.) - podstawa art. 4 pkt 8)  na roboty budowlane nazwa zadania:

Wykonanie nawierzchni sportowej na boisku przy Zespole Szkół w Dąbrowie

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 13 czerwca 2014 r. w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 27 czerwca 2014 r. o godz. 10:15.

Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

ARIM Sport Michał Kozłowiecki

Oddział Jelenia Góra

adres: 58-500 Jelenia Góra, ul. K. Miarki 18

z ceną kosztorysową brutto 64 164,67 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt siedem groszy).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 2 oferty.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

ARIM Sport Michał Kozłowiecki

Oddział Jelenia Góra

adres: 58-500 Jelenia Góra, ul. K. Miarki 18

64 164,67 zł

2

PROFI-SPORT BUDOWNICTWO Sp. z o.o.

adres: 35-005 Rzeszów, ul.  Bardowskiego 1

90 943,74 zł

Oferta nr 1 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższą ceną kosztorysową brutto spośród złożonych ofert. Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

 

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech Wdowik

 

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-07-04 14:14:36


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech