04-07-2020r.
godzina 14:31
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Modyfikacja do SIWZ nr 1
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 337158 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.15.2014 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Modyfikacja do SIWZ nr 1RRG.271.15.2014 - Usługi: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Świlcza
 
Do pobrania:
________________________________________________________________________

 

sprawa RRG.271.15.2014                                                 Świlcza, dn. 17.06.2014 r.

pismo:  181/R-RRG-ED/2014

Modyfikacja treści siwz nr 1

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. o wartości powyżej 207 000,00 EURO, nazwa zadania:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących
z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Świlcza

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano w dniu 20 maja 2014 r. Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Ogłoszenie ukazało się w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej nr 171565-2014 w dniu  22 maja 2014 r. w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania  ofert: do 30 czerwca 2014 r. do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia oraz zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 13 czerwca 2014 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść pytania:

„Czy można zastąpić kontenery typu KP do gromadzenia odpadów zmieszanych
o pojemności większej 3 m3 na terenie wspólnoty mieszkaniowej w Bratkowicach – pojemnikami typu 2,2 m3 w ilości   min.  2 szt. przy zabezpieczeniu odbioru odpadów dla tego typu pojemników?”

Odpowiedź:

Dopuszcza się na terenie wspólnoty mieszkaniowej w Bratkowicach zastąpienie kontenerów służących do gromadzenia odpadów zmieszanych typu KP o pojemności 3m3, o których mowa w specyfikacji, minimum dwoma pojemnikami o pojemności 2,2 m3, przy zabezpieczeniu odbioru odpadów dla tego typu pojemników.

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-06-17 11:03:59


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech