16-07-2019r.
godzina 17:33
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 330203 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.10.2014 :: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniaRRG.271.10.2014 - Roboty budowlane - Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Świlcza w 2014 roku
 
__________________________________________________________________

sprawa RRG.271.10.2014                                                Świlcza, dn. 17.04.2014 r.

pismo:  139/R-RRG-ED/2014

Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Świlcza w 2014 roku

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 27 marca 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 105366-2014, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 15 kwietnia 2014 r. o godz. 10:15.

Gmina Świlcza informuje, że postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) ponieważ cena jedynej, złożonej do tego przetargu oferty przez Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., 35-310 Rzeszów ul. Rejtana 6 z ceną brutto 142 607,12 zł (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące sześćset siedem złotych i dwanaście groszy) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia, tj. kwotę 53 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych).

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech Wdowik

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-04-17 14:27:30


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech