08-06-2023r.
godzina 23:13
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zam闚ienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi og這szone
Przetargi rozstrzygni皻e
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
刑S.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
Og這szenie o zam闚ieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyja郾ienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Og這szenie o udzieleniu zam闚ienia
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcze郾iejsze
Zam闚ienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje spo貫czne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 350181 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zam闚ienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygni皻e :: RRG.271.06.2014 :: Og這szenie o udzieleniu zam闚ienia 
Og這szone na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=54297&rok=2014-03-14
________________________________________________________________________

安ilcza: Poprawa jako軼i bazy o鈍iatowej na terenie Gminy 安ilcza
Numer og這szenia: 54297 - 2014; data zamieszczenia: 14.03.2014
OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAM紟IENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zam闚ienia publicznego.

Czy zam闚ienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zam闚ie Publicznych: tak, numer og這szenia w BZP: 41050 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zam闚ie Publicznych zosta這 zamieszczone og這szenie o zmianie og這szenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina 安ilcza, 安ilcza 168, 36-072 安ilcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, faks 017 8670157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Poprawa jako軼i bazy o鈍iatowej na terenie Gminy 安ilcza.

II.2) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane.

II.3) Okre郵enie przedmiotu zam闚ienia: Poprawa jako軼i bazy o鈍iatowej na terenie Gminy 安ilcza. Przedmiot zam闚ienia obejmuje: 1) modernizacj Przedszkola w 安ilczy w zakresie: a) wymiana parkietu na wyk豉dzin PCV w sali zaj耩 gr 1, b) przebudowa sanitariat闚, c) przebudowa pomieszcze Zespo逝 砰wienia, d) wyposa瞠nie pomieszcze Zespo逝 砰wienia - dostawa, monta: - zestaw mebli, - zestaw sprz皻u (m.in. patelnia elektryczna, kuchnia gazowa, okap gastronomiczny); 2) modernizacj Szko造 Podstawowej nr 2 w Bratkowicach w zakresie: a) modernizacja posadzki w sali gimnastycznej, b) wymiana pod堯g z parkietu na wyk豉dziny PCV w salach lekcyjnych, c) zakup i dostawa schodo豉z闚 dla niepe軟osprawnych..

II.4) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV): 45.40.00.00-1, 45.11.11.00-9, 45.26.25.00-6, 45.43.00.00-0, 45.43.20.00-4, 45.21.25.00-1, 45.21.41.00-1, 45.42.00.00-7, 45.42.10.00-4, 45.30.00.00-0, 45.33.00.00-9, 45.33.10.00-6, 45.33.20.00-3, 45.33.22.00-5, 45.33.23.00-6, 45.31.00.00-3, 45.31.32.00-6, 39.15.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zam闚ienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt jest wsp馧finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Infrastruktura publiczna Dzia豉nie 5.1. Infrastruktura edukacyjna, Schemat 5.1.B. System o鈍iaty Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojew鏚ztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM紟IENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM紟IENIA: 12.03.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA:

  • Przedsi瑿iorstwem Remontowo - Budowlanym HPR Sp. j. Marian Hymon, Tadeusz Peron, ul. Warszawska 24, 35-205 Rzesz闚, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa warto嗆 zam闚ienia (bez VAT): 474443,11 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN

  • Cena wybranej oferty: 560966,76

  • Oferta z najni窺z cen: 560966,76 / Oferta z najwy窺z cen: 749924,48

  • Waluta: PLN.Informacj wytworzy(a): Ewa Dziedzic
Informacj doda(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-03-14 09:36:58


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firm Javatech