05-07-2020r.
godzina 21:31
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Modyfikacja do SIWZ nr 1
Modyfikacja do SIWZ nr 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja do SIWZ nr 3
Modyfikacja do SIWZ nr 4
Modyfikacja do SIWZ nr 5
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 337185 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.03.2014 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Modyfikacja do SIWZ nr 2RRG.271.03.2014 - Roboty budowlane - Gminny Ośrodek Sportu w Trzcianie
 
Do pobrania:
________________________________________________________________________


sprawa RRG.271.3.2014                                                Świlcza, dn. 4.02.2014 r.

pismo:  20/R-RRG-ED/2014

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Gminny Ośrodek Sportu w Trzcianie

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 17 stycznia 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 21038-2014, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: 6 luty 2014 r. do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia oraz zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zamawiający uzupełnia wyjaśnienia udzielone w dniu wczorajszym w zakresie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Odpowiedź do pytania nr 1 z dnia 30 stycznia 2014 r.

Treść pytania:

Na projekcie oświetlenia zaznaczono oprawę oświetleniową K258 - 11 szt. Oprawa K nie występuje w wersji 2x58W. Jaką oprawę należy zamontować? – w obecnym katalogu ES-System zrezygnowano z opraw K258; w to miejsce należy zastosować oprawę przystosowaną do wbudowania w sufit podwieszany, rastrową, z rastrem aluminiowym, symetrycznym, na dwie świetlówki liniowe 58W  /np. Modulus 2x58W PARP - prod. Lena Lighting/.

Odpowiedź do pytania nr 3 z dnia 30 stycznia 2014 r.

Treść pytania:

W jaki sposób przewidziano wykonanie odwodnienia bieżni włączone do studni D21, D22, D23 (odwodnienie liniowe, korytka ściekowe otwarte), proszę o podanie parametrów – przewidziano odwodnienie liniowe – korytka ściekowe z betonu polimerowego zamknięte pokrywą plastikową, pełną, z tworzywa sztucznego (np. wg systemu np. ACO Sport bądź innego równoważnego).Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-02-04 09:53:23


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech