20-01-2019r.
godzina 04:57
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Władze
Prawo lokalne
Organizacja Urzędu Gminy
Jednostki
Finanse
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikajce i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Obsługa interesanta
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
Wybory i referenda
Osiągnięcia Gminy Świlcza
Konkursy na stanowiska
Redakcja
Instrukcja korzystania z BIP
Szybkie linki
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 326584 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.28.2013 :: Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaRRG.271.28.2013 - Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy (dz. nr ewid. 3621/1)
 
Ogłoszone na: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=384140&rok=2013-09-23
________________________________________________________________________

Świlcza: Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy (dz. nr ewid. 3621/1)
Numer ogłoszenia: 384140 - 2013; data zamieszczenia: 23.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 159559 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świlcza, Świlcza 168, 36-072 Świlcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, faks 017 8670157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy (dz. nr ewid. 3621/1).

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy obejmuje swym zakresem: 1) budowę sali gimnastycznej o wym. zewnętrznych - 38,39 m, szerokość 33,75 m, wysokość 11,9m (z attyką). Obiekt niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny połączony przewiązką z istniejącym budynkiem Zespołu Szkół w Świlczy. Kubatura sali gimnastycznej - 9,125 m3, a całego obiektu (hala sportowa + przewiązka) - 11,975 m3. Sala gimnastyczna będzie składać się z 3 części: a) część sportowa: sala gimnastyczna o wymiarach 32,93 m x 20,03 m x7,3 m w której będą zlokalizowane następujące boiska: - boisko do siatkówki o wym. 18,0 x 9,0 m, - boisko do koszykówki o wym. 28,0 x 15,0 m, - boisko do tenisa o wym. 24,0 x11,0 m, - boisko do piłki ręcznej o wym. 30,0 x 18,0 m; b) zaplecze sportowe - usytuowane bezpośrednio przy sali gimnastycznej: - 2 magazyny sprzętu sportowego dostępne z sali gimnastycznej i korytarza, - pokój pierwszej pomocy, - 2 zespoły szatniowe (damski i męski) z umywalnią i sanitariatami, - zespół szatniowy dla niepełnosprawnych; c) część techniczno - gospodarcza: - pomieszczenie gospodarcze na parterze, - kotłownia na piętrze, - pomieszczenie techniczne wentylacji mechanicznej na piętrze (czerpnia i wyrzutnia powietrza); 2) wyposażenie sali gimnastycznej: - kosze do koszykówki - podwieszone do dachu, składane do tyłu na konstrukcji stalowej sterowane elektrycznie, z regulacją wysokości, tablice o wym. 180x105 cm - 2 kpl, - kosze do koszykówki treningowe boczne składane, tablice o wym. 120x90 cm - 4 kpl, - kotara grodząca rozsuwana mechanicznie do 3 m wysokości (dzieląca salę na 2 części) - 20,030 m, - drabinki gimnastyczne podwójne o wym. 300x180 cm wraz z konstrukcją mocującą - 22 szt., - słupki do siatkówki wraz ze stanowiskiem sędziowskim, siatką turniejową z antenkami oraz osłoną słupa - 1 kpl, - bramki do piłki ręcznej o wym. 3,00x2,00 m mocowane w tulejach, siatki do bramek - 2 szt., - ławka szatniowa drewniana o dł. 2,00 m - 10 szt., - szafki stalowe ubraniowe o wym. 180x30x50 cm - 32 szt.; 3) wykonanie instalacji wewnętrznych: c.o., elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej, wod-kan, 4) wykonanie przyłączy: a) przyłącza gazowego fi 40 mm - 51,00 m, b) przyłącza kanalizacji deszczowej - fi 200 mm - 80,00 m i fi 250 mm - 56 m, c) kanalizacji sanitarnej: - grawitacyjnej - fi 150 mm - 3 m i fi 200 mm - 22 m, - tłocznej - fi 50 mm - 44,00 m, d) przyłącza wodociągowego fi 63 - 44,00 m.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8, 37.40.00.00-2, 45.11.12.00-0, 45.26.25.00-6, 45.22.35.00-1, 45.43.21.30-4, 45.42.11.52-4, 45.32.40.00-4, 45.44.21.00-8, 45.42.10.00-4, 45.44.30.00-4, 45.23.32.00-1, 45.33.11.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.30.00-0, 45.33.12.00-8, 45.33.20.00-3, 45.23.12.20-3, 45.23.21.30-2, 45.23.24.10-9, 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • JOMAKO - Joanna Kołodziej, Niebylec 193, 38-114 Niebylec, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3375609,55 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 3814346,58

  • Oferta z najniższą ceną: 3814346,58 / Oferta z najwyższą ceną: 4794284,12

  • Waluta: PLN.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-09-23 08:59:35


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech