22-07-2019r.
godzina 07:08
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 330291 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.29.2013 :: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniaRRG.271.29.2013 - Roboty budowlane - Przebudowa piętra w zakresie pomieszczeń sanitarnych Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej ...
 
__________________________________________________________________

sprawa RRG.271.29.2013                                               Świlcza, dn. 3.09.2013 r.

pismo:  215/R-RRG-ED/2013

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Przebudowa piętra w zakresie pomieszczeń sanitarnych Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej, z wewnętrzną instalacją elektryczną, grzewczą i wodno – kanalizacyjną
(dz. nr ewid. 1179)

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 16 sierpnia 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 163421-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 2 września 2013 r. o godz. 10:15.

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza unieważnia postępowanie, ponieważ cena jedynej, złożonej do tego przetargu oferty przez Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Sanitarnych w Rzeszowie PREiS Sp. z o.o., 35-111 Rzeszów, ul. Krakowska 154 z ceną brutto 56 747,64 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych i  sześćdziesiąt cztery grosze) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia, tj. kwotę 46 600,00 zł brutto (słownie: czterdzieści sześć tysięcy sześćset złotych).

  

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-09-03 14:47:07


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech