11-04-2021r.
godzina 04:02
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Wyjaśnienia do SIWZ-1
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 342484 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.25.2013 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Wyjaśnienia do SIWZ-1RRG.271.25.2013 - Roboty budowlane: Wymiana pokrycia dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie docieplenia części budynku Domu Strażaka w Rudnej Wielkiej
 
Do pobrania:

1. Wyjaśnienia do SIWZ-1

________________________________________________________________________


sprawa RRG.271.25.2013                                               Świlcza, dn. 5.08.2013 r.

pismo:  200/R-RRG-ED/2013

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Wymiana pokrycia dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie docieplenia części budynku Domu Strażaka w Rudnej Wielkiej

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 31 lipca 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 306916-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Termin składnia ofert: 16 sierpnia 2013, godz. 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 22 - sekretariat na II piętrze.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 1 sierpnia 2013 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1:

Proszę o podanie wymiaru wyłazów dachowych (2 sztuki)

Odpowiedź:

Wymiary wyłazów dachowych - 66x78 cm;

Pytanie nr 2:

Proszę o podanie wysokości trapezu blachy

Odpowiedź:

Blacha trapezowa T 35;

Pytanie nr 3:

Proszę o podanie wymiaru oraz koloru bram

Odpowiedź:

1.    Brama segmentowa pełna o wym. 290*293 cm (światło wjazdu) w wykonaniu standard, w kolorze standard z zewnątrz, np. RAL 3000 od środka RAL 9002, obsługa ręczna, przekładnia łańcuchowa od wewnątrz, ryglowanie i obsługiwanie od wewnątrz;

2.    Brama segmentowa pełna o wym. 290*250 cm (światło wjazdu) w wykonaniu standard, w kolorze standard z zewnątrz, np. RAL 3000 od środka RAL 9002, obsługa ręczna, przekładnie łańcuchowa od wewnątrz, ryglowanie i obsługiwanie od wewnątrz, drzwi przejściowe bez progu (światło przejścia 90x195 cm) – rama okalająca drzwi w kolorze aluminium;

Pytanie nr 4:

Proszę o podanie koloru, podziału okien oraz informacji czy istniejące okna są to okna skrzynkowe?

Odpowiedź:

Okna białe, dwudzielne uchylno-rozwierne i rozwierne, istniejące okna nie są oknami skrzynkowymi;

Pytanie nr 5:

Proszę o podanie grubości styropian poz. nr 1.13 przedmiaru

Odpowiedź:

Grubość styropianu - 10 cmInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-08-05 14:22:03


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech