22-07-2019r.
godzina 07:03
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 330290 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.20.2013 :: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniaRRG.271.20.2013 – Roboty budowlane: Budowa targowiska w Bratkowicach
 
__________________________________________________________________

sprawa RRG.271.20.2013                                             Świlcza, dn. 18.07.2013 r.

pismo:  180/R-RRG-ED/2013

 

Zawiadomienie

      o unieważnieniu postępowania

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Budowa targowiska w Bratkowicach

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 11 czerwca 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 224114-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 26.06.2013 r. o godz. 10:15.

Działając na podst. art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza unieważnia postępowania, ponieważ oferta z najniższą ceną, tj. oferta złożona przez Firmę Budowlano – Usługowo – Handlową „WALMAR” Krzysztof Marecki, 35-206 Rzeszów, ul. Okulickiego 18 z kwotą brutto 350 895,95 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia, tj. kwotę 186 155,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych).

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

Firma Budowlano – Usługowo – Handlowa

„WALMAR” Krzysztof Marecki

adres: 35-206 Rzeszów, ul. Okulickiego 18

350 895,95 zł

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „P&M” Paweł Potwora

adres: 38-114 Niebylec 196

513 702,76 zł

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-07-18 11:57:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech