20-01-2022r.
godzina 17:56
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1 i cz. 3 oraz o unieważnieniu cz. 2
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 346171 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.13.2013 :: Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaRRG.271.13.2013 - Dostawa: Zakup sprzętu ratowniczo – pożarniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Świlcza
 

Ogłoszone na: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=241674&rok=2013-06-24
________________________________________________________________________

Świlcza: Zakup sprzętu ratowniczo - pożarniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Świlcza
Numer ogłoszenia: 241674 - 2013; data zamieszczenia: 24.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 179914 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świlcza, Świlcza 168, 36-072 Świlcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, faks 017 8670157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup sprzętu ratowniczo - pożarniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Świlcza.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup sprzętu ratowniczo - pożarniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Świlcza. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części. Część nr 1 - zakup sprzętu ratowniczo - pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świlczy; Część nr 2 - zakup sprzętu ratowniczo - pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie; Część nr 3 - zakup sprzętu ratowniczo - pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratkowicach;.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.11.00.00-8, 42.41.53.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zakup sprzętu ratowniczo - pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świlczy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe SUPRON 1 Sp.J. Zenon Piasny, Zbigniew Czarnota, ul. Kluczewska 3, 32-300 Olkusz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19971,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 21994,20

  • Oferta z najniższą ceną: 21994,20 / Oferta z najwyższą ceną: 22115,60

  • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Zakup sprzętu ratowniczo - pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratkowicach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIBMOT BIK Sp.j., ul. Drzewieckiego 1, 39-300 Mielec, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18380,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 21058,20

  • Oferta z najniższą ceną: 21058,20 / Oferta z najwyższą ceną: 28993,20

  • Waluta: PLN.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-06-24 14:13:29


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech