26-09-2022r.
godzina 13:49
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zam闚ienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
Og這szenie o zam闚ieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyja郾ienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Og這szenia o udzieleniu zam闚ienia
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcze郾iejsze
Zam闚ienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje spo貫czne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 348162 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zam闚ienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.11.2013 :: Og這szenia o udzieleniu zam闚ieniaRRG.271.11.2013 - Roboty budowlane: Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i w 安ilczy oraz sieci wodoci庵owej w 安ilczy
 

Og這szone na: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=232680&rok=2013-06-18
________________________________________________________________________

安ilcza: Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i w 安ilczy oraz sieci wodoci庵owej w 安ilczy
Numer og這szenia: 232680 - 2013; data zamieszczenia: 18.06.2013
OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAM紟IENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zam闚ienia publicznego.

Czy zam闚ienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zam闚ie Publicznych: tak, numer og這szenia w BZP: 141596 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zam闚ie Publicznych zosta這 zamieszczone og這szenie o zmianie og這szenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina 安ilcza, 安ilcza 168, 36-072 安ilcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, faks 017 8670157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i w 安ilczy oraz sieci wodoci庵owej w 安ilczy.

II.2) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane.

II.3) Okre郵enie przedmiotu zam闚ienia: Przedmiot zam闚ienia zosta podzielony na 2 etapy: I etap: I.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w 安ilczy w zakresie: 1)wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej: a)kolektor fi 250 mm-193m, b)kolektor fi 200 mm-1 257m, 2)wykonanie ruroci庵u t這czonego-fi 90 mm-343 m, 3)wykonanie przepompowni 軼iek闚-1 kpl, 4)wykonanie zasilania przepompowni 軼iek闚 -1 kpl, I.2.Budowa sieci wodoci庵owej w 安ilczy: I.2.1.Budowa sieci wodoci庵owej w rejonie drogi do Kamyszyna w 安ilczy w zakresie: 1)wykonanie sieci wodoci庵owej fi 100 mm-242 m, 2)wykonanie sieci wodoci庵owej fi 90 mm-873 m, 3)wykonanie sieci wodoci庵owej fi 180 mm-52 m, 4)wykonanie hydrantu ppo-4 kpl, I.2.2Przebudowa odcinka sieci wodoci庵owej wzd逝 drogi do przysi馧ka Kamyszyn w 安ilczy w zakresie: 1)roboty ziemne-wykonanie wykop闚 wraz z ich deskowaniem, 2)demonta istniej帷ej sieci wodoci庵owej, 3)monta nowej sieci wodoci庵owej, 4)pr鏏y sieci, 5)badania instalacji; II etap: II.1.Budowa kanalizacji sanitarnej w Bziance w zakresie: 1) wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej: a) kolektor fi 200 mm - 8 304 m, b) kolektor fi 160 mm - 2 552 m c) przykanaliki fi 160 - 1 417 m, 2) wykonanie ruroci庵u t這cznego - fi 90 mm - 56 m, 3) wykonanie przepompowni 軼iek闚 - 1 kpl, 4) wykonanie zasilania przepompowni 軼iek闚 - 1 kpl..

II.4) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV): 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.24.23-3, 45.23.14.00-9, 45.23.24.20-2, 45.23.32.00-1, 45.31.71.00-3, 45.31.10.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zam闚ienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM紟IENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM紟IENIA: 05.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 13.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA:

  • Instalatorstwo Sanitarne, Grzewcze, Gazowe Krzysztof Kluza, Bukowiec 100A, 36-100 Kolbuszowa, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa warto嗆 zam闚ienia (bez VAT): 2708974,16 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN

  • Cena wybranej oferty: 1786869,26

  • Oferta z najni窺z cen: 1786869,26 / Oferta z najwy窺z cen: 4350510,00

  • Waluta: PLNInformacj wytworzy(a): Ewa Dziedzic
Informacj doda(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-06-18 09:42:54


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firm Javatech