05-07-2020r.
godzina 23:00
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Wyjaśnienie Nr 1
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 337187 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: GOPS.261.1.2013 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Wyjaśnienie Nr 1GOPS.261.1.2013 - Usługi: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2013 część II
 
Do pobrania:

1. Wyjasnienie do SIWZ-1

________________________________________________________________________


sprawa: GOPS.261.1.2013                                              Świlcza, dn. 12.06.2013 r.

 

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi, nazwa usługi:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2013 – część II

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 6 czerwca 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 219020-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert:  14 czerwca 2013 r. o godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy wyjaśnia  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 11 czerwca 2013 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie:

Proszę o podanie średniej godzin w miesiącu przypadających na 1 osobę
zaangażowaną w świadczenie specjalistycznych usług.

Odpowiedź:

Średnia liczba godzin w miesiącu przypadająca na 1 osobę wynosi średnio około 48 godzin ( 5.210 godz. : 18 dzieci : 6 miesięcy = 48,24 godz.)

Liczba godzin dla poszczególnych osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest zróżnicowana. Wynika ona ze wskazań lekarskich oraz indywidualnej sytuacji każdego klienta.

Maksymalna liczba godzin to 15 godz. tygodniowo, natomiast minimalna liczba godzin to 4 godz. tygodniowo.

Liczba w/w godzin może ulegać zmianie, zgodnie z zapisami w SWiZ.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-06-12 08:09:07


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech