20-01-2019r.
godzina 05:00
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Władze
Prawo lokalne
Organizacja Urzędu Gminy
Jednostki
Finanse
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Obsługa interesanta
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
Wybory i referenda
Osiągnięcia Gminy Świlcza
Konkursy na stanowiska
Redakcja
Instrukcja korzystania z BIP
Szybkie linki
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 326584 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.11.2013 :: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyRRG.271.11.2013 - Roboty budowlane: Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i w Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy
 
__________________________________________________________________

sprawa RRG.271.11.2013                                  Świlcza, dn. 24.05.2013 r.

pismo:  132/R-RRG-ED/2013

 

Zawiadomienie

o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i w Świlczy oraz sieci wodociągowej
w Świlczy

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 10 kwietnia 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 141596-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 7 maja 2013 r. o godz. 10:15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą. 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Instalatorstwo Sanitarne Grzewcze Gazowe, Krzysztof Kluza

adres: 36-100 Kolbuszowa, Bukowiec 100A

z ceną kosztorysową brutto 1 786 869,26 zł (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia sześć groszy).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 13 (słownie: trzynaście) ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

„INSTALBUD” Sp. z o.o.

adres: 35-105 Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 6a

2 693 987,29 zł

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe

„INTEGRAL” SP. z o.o.

adres: 35-959 Rzeszów, ul. Langiewicza 37

2 191 053,86 zł

3

Przedsiębiorstwo „FORTIS” Mariusz Głowik

adres: 35-330 Rzeszów, ul. Wąsacza 8

3  086 942,75 zł

4

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAND” Sp. z o.o.

adres: 36-004 Łąka 417A

2 673 476,79 zł

5

„POWIŚLE” Zakład Inżynieryjno – Budowlany

Krzysztof Bień

adres: 33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 25a

2 551 466,99 zł

6

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „SĘKOWSKI” Sp. z o.o.

adres: 33-100 Tarnów, ul. Zgody 89

3 383 097,31 zł

7

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „STOLMEX” Stanisław Kozłowski

adres: 22-400 Zamość, ul. Lipska 40

2 294 601,22 zł

8

Handlowo – Usługowy Zakład Instalacji Sanitarnych
i Gazowych „SANTEX” Kazimierz Czapka

adres: 39-120 Sędziszów Młp., ul. Klonowa 5

1 878 736,82 zł

9

Instalatorstwo Sanitarne Grzewcze Gazowe,

Krzysztof Kluza

adres: 36-100 Kolbuszowa, Bukowiec 100A

1 786 869,26 zł

10

„TAD – BUD” Sp. z o.o.

adres: 33-113 Zgłobice, Zbylitowska Góra, ul. Krakowska 1

4 350 510,00 zł

11

Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Sanitarnych
w Rzeszowie PREiS Sp. z o.o.

adres: 35-111 Rzeszów, ul. Krakowska 154

2 821 136,84 zł

12

„ROKAN” Rość Stanisław

Przedsiębiorstwo Robót Wodno – Kanalizacyjnych

adres: 35-311 Rzeszów, ul. Kwiatkowskiego 6

1 896 944,40 zł

13

Konsorcjum:

Lider konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe

„ADMA” – bis sp. jawna

Józef Adamczyk, Stanisław Adamczyk

adres:  28-200 Staszów, ul. Kościuszki 68

Partner konsorcjum:

„ADMA”  Zakład Remontowo – Budowlany

Marian Adamaczyk

adres:  28-200 Staszów, ul. Kościuszki 68

3 163 073,96 zł

Oferta nr 9 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższa ceną brutto spośród złożonych ofert. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Przy porównaniu ofert i ich ocenie oferta nr 9 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 23.

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

cena 100%

Razem

1

66,3280

66,3280 dniygodni ocenie oferta nr 10nosiłaześć tysięcy osiemset

2

81,5529

81,5529

3

57,8847

57,8847

4

66,8369

66,8369

5

70,0330

70,0330

6

52,8175

52,8175

7

77,8727

77,8727

8

95,1101

95,1101

9

100,0000

100,0000

10

41,0726

41,0726

11

63,3386

63,3386

12

94,1972

94,1972

13

56,4915

56,4915

Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-06-12 14:35:44


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech