22-01-2021r.
godzina 06:17
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 1
Modyfikacje Nr 1
Modyfikacje Nr 2
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1 i cz. 3 oraz o unieważnieniu cz. 2
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 340966 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.13.2013 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Modyfikacje Nr 1RRG.271.13.2013 - Dostawa: Zakup sprzętu ratowniczo – pożarniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Świlcza
 
Do pobrania:

1. Modyfikacje do SIWZ-1

________________________________________________________________________


sprawa RRG.271.13.2013                                              Świlcza, dn. 14.05.2013 r.

pismo:  113/R-RRG-ED/2013

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, nazwa zadania:

Zakup sprzętu ratowniczo – pożarniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Świlcza

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 7 maja 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 179914-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składnia ofert: 16 maja 2013 r., godz. 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 22 - sekretariat na II piętrze.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1)    specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 17, pkt 11, ppkt 11.1 i 11.2:

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

11.1.    Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy

w pok. nr 22 – sekretariat na II piętrze.

            Oferty należy składać do dnia  16 maja 2013 r. do godz. 10.00.

            Dotyczy to również ofert wysłanych pocztą.

11.2.    Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 3 - sala posiedzeń na parterze w dniu  16 maja 2013 r. o godz. 10.15.

Ø  nowe brzmienie:

11.1.    Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy

w pok. nr 22 – sekretariat na II piętrze.

            Oferty należy składać do dnia  20 maja 2013 r. do godz. 10.00.

            Dotyczy to również ofert wysłanych pocztą.

11.2.    Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 3 - sala posiedzeń na parterze w dniu  20 maja 2013 r. o godz. 10.15.

2)    specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 16, pkt 10, ppkt 10.10:

Opis sposobu przygotowywania ofert:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

10.10.  Oferty muszą być umieszczone przynajmniej w jednej zamkniętej kopercie. Na (zewnętrznej jeżeli jest ich więcej niż jedna) zamkniętej kopercie należy umieścić dopisek:

 

Gmina Świlcza

Oferta do przetargu, nr sprawy RRG.271.13.2013

Zakup sprzętu ratowniczo – pożarniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Świlcza

Nie otwierać przed dniem 16 maja 2013 r. do godz. 10.15

 

 

Ø  nowe brzmienie:

10.10.  Oferty muszą być umieszczone przynajmniej w jednej zamkniętej kopercie. Na (zewnętrznej jeżeli jest ich więcej niż jedna) zamkniętej kopercie należy umieścić dopisek:

Gmina Świlcza

Oferta do przetargu, nr sprawy RRG.271.13.2013

Zakup sprzętu ratowniczo – pożarniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Świlcza

Nie otwierać przed dniem   20 maja 2013 r. do godz. 10.15

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-05-14 15:12:45


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech