21-01-2022r.
godzina 09:57
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zam闚ienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
Og這szenie o zam闚ieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyja郾ienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Og這szenia o udzieleniu zam闚ienia
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcze郾iejsze
Zam闚ienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje spo貫czne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 346180 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zam闚ienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.9.2013 :: Og這szenia o udzieleniu zam闚ieniaRRG.271.9.2013 - Roboty budowlane: Budowa Pawilonu Sportowego przy istniej帷ym boisku sportowym w Woliczce (dz. nr ewid. 211, 212, 215)
 

Og這szone na: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=179326&rok=2013-05-07
________________________________________________________________________

安ilcza: Budowa Pawilonu Sportowego przy istniej帷ym boisku sportowym w Woliczce (dz. nr ewid. 211, 212, 215)
Numer og這szenia: 179326 - 2013; data zamieszczenia: 07.05.2013
OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAM紟IENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zam闚ienia publicznego.

Czy zam闚ienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zam闚ie Publicznych: tak, numer og這szenia w BZP: 101692 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zam闚ie Publicznych zosta這 zamieszczone og這szenie o zmianie og這szenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina 安ilcza, 安ilcza 168, 36-072 安ilcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, faks 017 8670157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Budowa Pawilonu Sportowego przy istniej帷ym boisku sportowym w Woliczce (dz. nr ewid. 211, 212, 215).

II.2) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane.

II.3) Okre郵enie przedmiotu zam闚ienia: Budowa Pawilonu Sportowego przy istniej帷ym boisku sportowym w Woliczce (dz. nr ewid. 211, 212, 215) w zakresie: 1) budowa budynku Pawilonu Sportowego - jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o 軼ianach murowanych. Stropy betonowe. Dach drewniany kryty blach powlekan dach闚kopodobn. Powierzchnia zabudowy: 221,45 m2, powierzchnia u篡tkowa: 123,10 m2, kubatura: 896,90 m3; 2) wykonanie wewn皻rznych instalacji: wod.-kan. i elektrycznej, 3) budow utwardzonych kostk brukow chodnik闚 - 151,70 m2, 4) budow 10 miejsc postojowych dla samochod闚 osobowych 130,50 m2, 5) budow przy陰cza kanalizacyjnego: ruroci庵 grawitacyjny fi 160 mm - 2 m, ruroci庵 t這czony fi 63 mm - 106,70 m, 6) budow przy陰cza wodoci庵owego: wodoci庵 fi 90 mm - 147,0 m, wodoci庵 fi 32 mm - 5,9 m, 7) budow przepompowni 軼iek闚 - osadnik 軼iek闚 sanitarnych o 鈔ednicy 1,30 m i pojemno軼i 2,50 m3...

II.4) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV): 45.21.26.00-2, 45.11.12.00-0, 45.26.25.00-6, 45.26.23.11-4, 45.26.10.00-4, 45.26.14.10-1, 45.26.23.00-4, 45.41.00.00-4, 45.43.12.00-9, 45.42.10.00-4, 45.32.00.00-6, 45.44.30.00-4, 45.23.32.00-1, 45.30.00.00-0, 45.23.13.00-8, 45.23.21.52-2, 45.11.00.00-1, 45.33.20.00-3, 45.33.22.00-5, 45.33.23.00-6, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zam闚ienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt jest wsp馧finansowany ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar闚 Wiejskich obj皻ego Programem Rozwoju Obszar闚 Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Osi 4 Leader, dzia豉nie 413 Wdra瘸nie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadaj帷ym warunkom przyznania pomocy w ramach dzia豉nia Odnowa i rozw鎩 wsi na obszarze LSR, realizowanej przez Lokaln Grup Dzia豉nia Trygon - Rozw鎩 i Innowacja..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM紟IENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM紟IENIA: 30.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 19.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA:

  • JOMAKO Joanna Ko這dziej, Niebylec 193, 38-114 Niebylec, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa warto嗆 zam闚ienia (bez VAT): 379562,08 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN

  • Cena wybranej oferty: 307464,59

  • Oferta z najni窺z cen: 307464,59 / Oferta z najwy窺z cen: 541331,86

  • Waluta: PLN.Informacj wytworzy(a): Ewa Dziedzic
Informacj doda(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-05-07 14:03:51


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firm Javatech