13-08-2022r.
godzina 12:01
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zam闚ienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
Og這szenie o zam闚ieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyja郾ienia do SIWZ
Og這szenie o zmianie og這szenia Nr 1
Modyfikacje Nr 1
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Og這szenia o udzieleniu zam闚ienia
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcze郾iejsze
Zam闚ienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje spo貫czne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 347722 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zam闚ienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.10.2013 :: Modyfikacje i wyja郾ienia do SIWZ :: Og這szenie o zmianie og這szenia Nr 1RRG.271.10.2013 - Dostawa: 安iadczenie us逝gi kompleksowej polegaj帷ej na sprzeda篡 energii elektrycznej oraz zapewnieniu 鈍iadczenia us逝gi jej dystrybucji na potrzeby o鈍ietlenia ulicznego, budynk闚 i obiekt闚 zarz康zanych ...
 
Og這szone na: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=151266&rok=2013-04-17
________________________________________________________________________

Numer og這szenia: 151266 - 2013; data zamieszczenia: 17.04.2013

OGΜSZENIE O ZMIANIE OGΜSZENIA

Og這szenie dotyczy: Og這szenia o zam闚ieniu.

Informacje o zmienianym og這szeniu: 134776 - 2013 data 05.04.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

Gmina 安ilcza, 安ilcza 168, 36-072 安ilcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, fax. 017 8670157.

SEKCJA II: ZMIANY W OGΜSZENIU

II.1) Tekst, kt鏎y nale篡 zmieni:

  • Miejsce, w kt鏎ym znajduje si zmieniany tekst: II.1.4).
  • W og這szeniu jest: Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zam闚ienia: Przedmiotem umowy jest 鈍iadczenie przez Wykonawc na rzecz Zamawiaj帷ego us逝gi kompleksowej polegaj帷ej na sprzeda篡 energii elektrycznej oraz zapewnieniu 鈍iadczenia us逝gi jej dystrybucji na potrzeby o鈍ietlenia ulicznego, budynk闚 i obiekt闚 zarz康zanych przez Gmin 安ilcza oraz jednostek organizacyjnych Urz璠u Gminy 安ilcza, na warunkach okre郵onych w ustawie - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 ze zm.), zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi, Kodeksem cywilnym oraz zasadami okre郵onymi w koncesjach. Zu篡cie energii: Prognozowane zu篡cie energii elektrycznej w okresie wykonywania przedmiotu umowy wynosi oko這 1 165 014 kWh, w tym dla potrzeb: a) o鈍ietlenia ulicznego - 398 134 kWh, b) budynk闚 i obiekt闚 zarz康zanych przez Gmin 安ilcza - 186 329 kWh, c) jednostek organizacyjnych Urz璠u Gminy 安ilcza - 580 551 kWh. Energia rozliczana: a) ca這dobowo w grupie taryfowej C11 - 750 843 kWh, b) ca這dobowo w grupie taryfowej C110 - 398 134 kWh, c) ca這dobowo w grupie taryfowej C21 - 15 064 kWh, d) ca這dobowo w grupie taryfowej G11 - 958 kWh, e) ca這dobowo w grupie taryfowej G12 - 15 kWh. Ilo軼i podane wy瞠j s ilo軼iami szacunkowymi, co nie odzwierciedla realnego b康 deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w 瘸dnym razie nie mo瞠 by podstaw jakichkolwiek roszcze ze strony Wykonawcy. Zamawiaj帷y zastrzega sobie mo磧iwo嗆 zmniejszenia oraz zwi瘯szenia ilo軼i zamawianej energii elektrycznej. Dostawa energii elektrycznej odbywa si b璠zie na warunkach okre郵onych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z p騧n. zm.) i kodeksu cywilnego oraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.
  • W og這szeniu powinno by: Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zam闚ienia: Przedmiotem umowy jest 鈍iadczenie przez Wykonawc na rzecz Zamawiaj帷ego us逝gi kompleksowej polegaj帷ej na sprzeda篡 energii elektrycznej oraz zapewnieniu 鈍iadczenia us逝gi jej dystrybucji na potrzeby o鈍ietlenia ulicznego, budynk闚 i obiekt闚 zarz康zanych przez Gmin 安ilcza oraz jednostek organizacyjnych Urz璠u Gminy 安ilcza, na warunkach okre郵onych w ustawie - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 ze zm.), zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi, Kodeksem cywilnym oraz zasadami okre郵onymi w koncesjach. Zu篡cie energii: Prognozowane zu篡cie energii elektrycznej w okresie wykonywania przedmiotu umowy wynosi oko這 1 165 014 kWh, w tym dla potrzeb: a) o鈍ietlenia ulicznego - 398 134 kWh, b) budynk闚 i obiekt闚 zarz康zanych przez Gmin 安ilcza - 186 329 kWh, c) jednostek organizacyjnych Urz璠u Gminy 安ilcza - 580 551 kWh. Energia rozliczana: a) ca這dobowo w grupie taryfowej C11 - 750 843 kWh, b) ca這dobowo w grupie taryfowej C110 - 398 134 kWh, c) ca這dobowo w grupie taryfowej C21 - 15 064 kWh, d) ca這dobowo w grupie taryfowej G11 - 958 kWh, e) nocna w grupie taryfowej G12 - 15 kWh. Ilo軼i podane wy瞠j s ilo軼iami szacunkowymi, co nie odzwierciedla realnego b康 deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w 瘸dnym razie nie mo瞠 by podstaw jakichkolwiek roszcze ze strony Wykonawcy. Zamawiaj帷y zastrzega sobie mo磧iwo嗆 zmniejszenia oraz zwi瘯szenia ilo軼i zamawianej energii elektrycznej. Dostawa energii elektrycznej odbywa si b璠zie na warunkach okre郵onych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z p騧n. zm.) i kodeksu cywilnego oraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.
  • Miejsce, w kt鏎ym znajduje si zmieniany tekst: IV.3).
  • W og這szeniu jest: ZMIANA UMOWY przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okre郵enie warunk闚 zmian 1)Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 dokonania zmiany okre郵onych w ofercie cen obejmuj帷ych 鈍iadczenie us逝g dystrybucji w przypadku zmiany cen i stawek op豉t Operatora Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A. Oddzia Rzesz闚 na podstawie aktualnej taryfy zatwierdzonej przez Prezesa Urz璠u Regulacji Energetyki w trybie okre郵onym przez ustaw z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z p騧n.zm.) Zmiany cen i stawek op豉t dokonywane b璠 od dnia wej軼ia w 篡cie nowej taryfy OSD. 2) Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 dokonania zmiany okre郵onych w ofercie cen obejmuj帷ych 鈍iadczenie us逝g dystrybucyjnych i cen sprzeda篡 energii elektrycznej w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towar闚 i us逝g VAT i akcyzy. Ceny energii elektrycznej okre郵one w niniejszej umowie w grupie taryfowej G mog ulec zmianie wzgl璠em tych okre郵onych w ofercie je郵i zostan zmienione i zatwierdzone przez Prezesa Urz璠u Regulacji Energetyki. Rozliczenia z Zamawiaj帷ym b璠 dokonywane na podstawie cen i stawek op豉t oraz zasad ich stosowania, wynikaj帷ych z Taryfy G. Taryfa jest publikowana w Biuletynie Urz璠u Regulacji Energetyki i wchodzi w 篡cie po jej wprowadzeniu przez Wykonawc do stosowania zgodnie z postanowieniami Prawa energetycznego. Zmiana ceny w tej taryfie nie wymaga aneksu do umowy a jedynie pisemnego powiadomienia zamawiaj帷ego o tym fakcie wraz z za陰czeniem odpowiedniego dokumentu z zatwierdzeniem wysoko軼i tej stawki przez URE. 3) Zamawiaj帷y przewiduje r闚nie mo磧iwo嗆 zmian postanowie umowy, w przypadku: a) zwi瘯szenia zapotrzebowania na przydzia mocy, b) zmniejszenia zapotrzebowania na przydzia mocy, c) w przypadku zmiany zapotrzebowania na energi elektryczn Zamawiaj帷ego..
  • W og這szeniu powinno by: ZMIANA UMOWY przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okre郵enie warunk闚 zmian 1)Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 dokonania zmiany okre郵onych w ofercie cen obejmuj帷ych 鈍iadczenie us逝g dystrybucji w przypadku zmiany cen i stawek op豉t Operatora Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A. Oddzia Rzesz闚 na podstawie aktualnej taryfy zatwierdzonej przez Prezesa Urz璠u Regulacji Energetyki w trybie okre郵onym przez ustaw z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z p騧n.zm.) Zmiany cen i stawek op豉t dokonywane b璠 od dnia wej軼ia w 篡cie nowej taryfy OSD. 2) Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 dokonania zmiany okre郵onych w ofercie cen obejmuj帷ych 鈍iadczenie us逝g dystrybucyjnych i cen sprzeda篡 energii elektrycznej w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towar闚 i us逝g VAT i akcyzy. W przypadku innych zmian og鏊nie obowi您uj帷ych przepis闚 prawa, a w szczeg鏊no軼i zmiany ustawy prawo energetyczne lub akt闚 wykonawczych do tej ustawy wprowadzaj帷ych dodatkowe obowi您ki zwi您ane z zakupem praw maj徠kowych lub certyfikat闚 dotycz帷ych efektywno軼i energetycznej, ceny energii elektrycznej zostan powi瘯szone o kwot wynikaj帷 z obowi您k闚 na這穎nych w豉軼iwymi przepisami, od dnia ich wej軼ia w 篡cie. Ceny energii elektrycznej okre郵one w niniejszej umowie w grupie taryfowej G mog ulec zmianie wzgl璠em tych okre郵onych w ofercie je郵i zostan zmienione i zatwierdzone przez Prezesa Urz璠u Regulacji Energetyki. Rozliczenia z Zamawiaj帷ym b璠 dokonywane na podstawie cen i stawek op豉t oraz zasad ich stosowania, wynikaj帷ych z Taryfy G. Taryfa jest publikowana w Biuletynie Urz璠u Regulacji Energetyki i wchodzi w 篡cie po jej wprowadzeniu przez Wykonawc do stosowania zgodnie z postanowieniami Prawa energetycznego. Zmiana ceny w tej taryfie nie wymaga aneksu do umowy a jedynie pisemnego powiadomienia zamawiaj帷ego o tym fakcie wraz z za陰czeniem odpowiedniego dokumentu z zatwierdzeniem wysoko軼i tej stawki przez URE. W przypadku gdy zmiana parametr闚 dystrybucyjnych wi您a si b璠zie z konieczno軼i ponoszenia dodatkowych op豉t zgodnie z Taryf OSD Zamawiaj帷y zobowi您any b璠zie do ich uiszczenia. 3) Zamawiaj帷y przewiduje r闚nie mo磧iwo嗆 zmian postanowie umowy, w przypadku: a) zwi瘯szenia zapotrzebowania na przydzia mocy, b) zmniejszenia zapotrzebowania na przydzia mocy, c) w przypadku zmiany zapotrzebowania na energi elektryczn Zamawiaj帷ego..
  • Miejsce, w kt鏎ym znajduje si zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W og這szeniu jest: Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub ofert: 19.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Urz康 Gminy 安ilcza, 36-072 安ilcza 168, pok鎩 nr 22 - sekretariat na II pi皻rze..
  • W og這szeniu powinno by: Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub ofert: 22.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Urz康 Gminy 安ilcza, 36-072 安ilcza 168, pok鎩 nr 22 - sekretariat na II pi皻rze.


Informacj wytworzy(a): Ewa Dziedzic
Informacj doda(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-04-17 11:11:03


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firm Javatech