15-07-2020r.
godzina 01:14
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Wyjaśnienie Nr 1
Wyjaśnienie Nr 2
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 337418 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.6.2013 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Wyjaśnienie Nr 2RRG.271.6.2013 - Roboty budowlane: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trzcianie wraz z towarzyszącą infrastrukturą – podstawą bazy sportowo - rekreacyjnej
 
Do pobrania:

1. Wyjaśnienie do SIWZ-2
 
http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2013/RRG.271.06.2013/RRG.271.6.2013_wyj_02.pdf
________________________________________________________________________


sprawa RRG.271.6.2013                                               Świlcza, dn. 1.03.2013 r.

pismo:  41/R-RRG-ED/2013

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trzcianie wraz z towarzyszącą infrastrukturą – podstawą bazy sportowo -  rekreacyjnej

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 7 lutego 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 52356-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składnia ofert: 5 marca 2013, godz. 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 22 - sekretariat na II piętrze.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 1 marca 2013 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie:

Po przeanalizowaniu wyjaśnień Zamawiającego z dn. 28.02.2013 r. dotyczącymi pyt. Nr 2, stwierdzamy, że w zamieszczonym na stronie internetowej przedmiarze robót element 4.5 obejmuje 2 pozycje:

- poz. 69 KNR 2-31 t. 0401-02 – Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 cm grunt kat. III-IV w ilości 861,8 m

-poz. 70 KNR 2-31 t. 0407-05 – Obrzeż betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową w ilości 862,0 m.

Wg opisu w/w robót oraz w opisach powyższych KNR (wyszczególnienie robót) nie ma nic na temat odwodnienia

Odpowiedź:

Należy wycenić krawężniki betonowe zgodnie z przedmiarem robót.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-03-01 15:41:16


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech