21-01-2019r.
godzina 15:48
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Władze
Prawo lokalne
Organizacja Urzędu Gminy
Jednostki
Finanse
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Obsługa interesanta
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
Wybory i referenda
Osiągnięcia Gminy Świlcza
Konkursy na stanowiska
Redakcja
Instrukcja korzystania z BIP
Szybkie linki
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 326600 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: PrzBr.271.1.2012 :: Ogłoszenia o udzieleniu zamówieniaPrzBr.271.1.2012 - Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Publicznego w Bratkowicach
 
Ogłoszone na: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=375042&rok=2012-10-02
________________________________________________________________________

Bratkowice: Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Publicznego w Bratkowicach
Numer ogłoszenia: 375042 - 2012; data zamieszczenia: 02.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 183127 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dyrektor Przedszkola Publicznego w Bartkowicach, Bratkowice 407a, 36-055 Bratkowice, woj. podkarpackie, tel. 017 8551434, faks 017 8551434.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Publicznego w Bratkowicach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Publicznego w Bratkowicach.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.13.10.00-5, 15.11.20.00-6, 15.13.11.30-5, 15.81.00.00-9, 15.33.11.70-9, 15.22.10.00-3, 15.50.00.00-3, 03.14.25.00-3, 01.12.10.00-1, 01.13.10.00-4, 01.13.11.10-8, 15.32.00.00-7, 15.89.42.00-3, 15.85.10.00-8, 15.84.20.00-2, 15.87.00.00-7, 15.33.22.00-6, 15.40.00.00-2, 15.82.10.00-8, 15.61.33.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Mięso drób i przetwory

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • F.H.U. RES-SMAK Tadeusz Olko, ul. Lubelska 46, 35-233 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34900,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 37377,50

 • Oferta z najniższą ceną: 37377,50 / Oferta z najwyższą ceną: 39610,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Pieczywo

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.W. GREMEX Grzegorz Bednarz, Trzciana 268B, 36-071 Trzciana, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6388,01 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6708,70

 • Oferta z najniższą ceną: 6708,70 / Oferta z najwyższą ceną: 11261,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3

Nazwa: Mrożonki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Hurtownia WIDAN Export - Import mgr inż. Danuta Malczyńska, ul. Jasińskiego 56 B, 37-700 Przemyśl, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9348,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 10661,81

 • Oferta z najniższą ceną: 10661,81 / Oferta z najwyższą ceną: 11712,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4

Nazwa: Nabiał, jaja, mleko

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • WIDAMID Sp. z o.o., ul. Składowa 2, 37-100 Łańcut, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 53354,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 59086,20

 • Oferta z najniższą ceną: 59086,20 / Oferta z najwyższą ceną: 59086,20

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5

Nazwa: Warzywa i owoce

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowa SAD Z. Drągowska - Gąsior, Rudna Wielka 283, 36-054 Mrowla, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25549,37 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 26158,50

 • Oferta z najniższą ceną: 26158,50 / Oferta z najwyższą ceną: 26158,50

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6

Nazwa: Soki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowa SAD Z. Drągowska - Gąsior, Rudna Wielka 283, 36-054 Mrowla, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10814,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 13279,20

 • Oferta z najniższą ceną: 13279,20 / Oferta z najwyższą ceną: 13279,20

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7

Nazwa: Różne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowa SAD Z. Drągowska - Gąsior, Rudna Wielka 283, 36-054 Mrowla, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16771,02 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 17787,65

 • Oferta z najniższą ceną: 17256,01 / Oferta z najwyższą ceną: 17787,65

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8

Nazwa: Słodycze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowa SAD Z. Drągowska - Gąsior, Rudna Wielka 283, 36-054 Mrowla, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 23889,63 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 31231,65

 • Oferta z najniższą ceną: 28839,43 / Oferta z najwyższą ceną: 31231,65

 • Waluta: PLN.

Część NR: 9

Nazwa: Obiadowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firmę ROMIKO s.c. Roman Kozak Anna Krupa - Kozak, ul. Lwowska 189, 35-301 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40458,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 42340,00

 • Oferta z najniższą ceną: 42340,00 / Oferta z najwyższą ceną: 42406,40

 • Waluta: PLN.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-10-04 08:25:39


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech