22-01-2019r.
godzina 08:16
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Władze
Prawo lokalne
Organizacja Urzędu Gminy
Jednostki
Finanse
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Obsługa interesanta
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
Wybory i referenda
Osiągnięcia Gminy Świlcza
Konkursy na stanowiska
Redakcja
Instrukcja korzystania z BIP
Szybkie linki
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 326610 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.27.2012 :: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyWykonanie chodnika przy drodze gminnej nr 108764 R (Stary Gościniec) w miejscowości Rudna Wielka
 
__________________________________________________________________

 
sprawa RRG.271.27.2012                                                      Świlcza, dn. 28.09.2012 r.

pismo:  270/R-RRG-ED/2012

                       

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Wykonanie chodnika przy drodze gminnej nr 108764 R (Stary Gościniec)
w miejscowości Rudna Wielka

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 5 września 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 332300-2012, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 20.09.2012 o godz. 10:15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą. 

1)

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Spółdzielnię Rzemieślniczą „BUDOWLANI”

adres: 35-074 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 17

z ceną kosztorysową brutto 34 907,55 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące dziewięćset siedem złotych i pięćdziesiąt pięć groszy brutto).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 4 (słownie: cztery) oferty.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

Firma Handlowo – Usługowa „BRUK – BUD”

Halina Winiarz

adres: 37-610 Narol, Dębiny 46

36 500,00 zł

2

Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANI”

adres: 35-074 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 17

34 907,55 zł

3

Zakład Remontowo – Budowlany Roman Olszowy

adres: 36-107 Przyłęk, Kosowy 73

76 251,39 zł

4

P.P.U.H. „HARPOL” Marta Żybura

adres: 35-113 Rzeszów, ul. Modrzewiowa 4

40 282,74 zł

Oferta nr 2 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższa ceną kosztorysową brutto spośród złożonych ofert. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Przy porównaniu ofert i ich ocenie oferta nr 2 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 18.

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

cena 100%

Razem

1

95,6372

95,6372

2

100,0000

100,0000

3

45,7796

45,7796

4

86,6564

86,6564

Cena z oferty najkorzystniejszej, tj. kwota 34 907,55 zł nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-09-28 12:15:29


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech