05-07-2020r.
godzina 20:52
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zmiany do SIWZ-1
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 337184 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.20.2012 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Zmiany do SIWZ-1RRG.271.20.2012 - Roboty budowlane: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dąbrowa, Gmina Świlcza, dz. o nr ewid. 1168
 
Do pobrania:
1. Zmiany SIWZ Nr 1
Pobrano z: http://www.swilcza.com.pl/ug/przetargi/2012/RRG.271.20.2012/RRG.271.20.2012_zm_01.pdf
________________________________________________________________________

sprawa RRG.271.20.2012 Świlcza, dn. 17.07.2012 r.

pismo: 179/R-RRG-ED/2012

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dąbrowa, Gmina Świlcza, dz. o nr ewid. 1168

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 4 lipca 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 235368-2012, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składnia ofert: 19 lipca 2012, godz. 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 22 - sekretariat na II piętrze.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Przedmiar robót – budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Dąbrowa, dz. o nr ewid. 1168, poz. 1.5:

Ø dotychczasowe brzmienie

Podstawa wyceny: KNR 231/204/4

Opis: Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy,

Obmiar: 1 746 m2,

Ø nowe brzmienie:

Podstawa wyceny: KNR 231/204/4

Opis: Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy,

Obmiar: 1 746 m2,

Krotność: 5.

W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie wprowadzonej zmiany przy sporządzaniu oferty.

Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert nie ulega zmianie.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-07-17 14:22:34


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech