08-07-2020r.
godzina 08:26
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Wyjaśnienie do SIWZ-1
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiany do SIWZ-1
Wyjaśnienie do SIWZ-2
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 337256 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.19.2012 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Wyjaśnienie do SIWZ-1RRG.271.19.2012 - Roboty budowlane: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) na działkach ...
 

1. Wyjaśnienie Nr 1
________________________________________________________________________


pismo:  158/R-RRG-ED/2012                                    Świlcza, dn. 10.07.2012 r.

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) na działkach nr ewid.  782/2, 771/4, 771/2 położonych w Rudnej Wielkiej

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 29 czerwca 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 228786-2012, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składnia ofert: 17 lipca 2012, godz. 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 22 - sekretariat na II piętrze.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 10 lipca 2012 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie:

Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga wykonania boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej
o wysokości włókna min 60 mm, natomiast wg przekroju przez nawierzchnię występuje trawa syntetyczna o wysokości włókna 4,2 cm. Prosimy o skorygowanie tych rozbieżności.

Odpowiedź:

Należy przyjmować wysokość włókna 60 mm zgodnie z zapisami:

  • pkt. 1.4.1 „Boisko do piłki nożnej” str. 6  Projektu Budowlano - Wykonawczego „Adaptacja projektu typowego Moje Boisko - ORLIK 2012”,

pkt. 2.1 „Budowa boiska do piłki nożnej” str. 6/43 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-07-10 14:39:27


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech