28-01-2022r.
godzina 20:08
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja Nr 1
Modyfikacja Nr 2
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 346231 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.16.2012 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Modyfikacja Nr 2RRG.271.16.2012 - Roboty budowlane: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Bratkowicach
 

1. Modyfikacja Nr 2
________________________________________________________________________


Sprawa RRG.271.16.2012                                          Świlcza, dn. 22.06.2012 r.

pismo:  132/R-RRG-ED/2012

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Bratkowicach

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 12 czerwca 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 197152-2012, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składnia ofert: 27.06.2012, godz. 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 22 - sekretariat na II piętrze.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza zmienia  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Przedmiar robót pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Bratkowicach, strona 6, element 2.1 pn.: Docieplenie ścian zewnętrznych” – przy wycenianiu robót nie należy uwzględniać podanego współczynnika M=0,750 a M=1,000.

 

 

Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert nie ulega zmianie.

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech