17-01-2021r.
godzina 20:09
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 340883 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.15.2012 :: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniaRRG.271.15.2012 - Roboty budowlane: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części gospodarczej w podpiwniczeniu na szatnie dla uczniów oraz rozbudowa budynku szkoły o dodatkowe wejście na działkach ...
 
Ogłoszone na: http://www.swilcza.com.pl/ug/przetargi/2012/RRG.271.15.2012/RRG.271.15.2012_uniew.pdf
________________________________________________________________________

sprawa RRG.271.15.2012                                        Świlcza, dn. 12.06.2012 r.

pismo:  121/R-RRG-ED/2012

                                                                               

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części gospodarczej
w podpiwniczeniu na szatnie dla uczniów oraz rozbudowa budynku szkoły
o dodatkowe wejście na działkach nr ewid. 783 i 771/2 położonych
w miejscowości Rudna Wielka

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 25 maja 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 173578-2012, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 11 czerwca  2012 roku o godzinie 10:15.

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza unieważnia postępowanie, ponieważ cena jedynej, złożonej do tego przetargu oferty przez Firmę Budowlano – Handlową Spółka Jawna, 35-213 Rzeszów, ul. Dębicka 107, tj. kwota 236 446,43 zł brutto (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych i czterdzieści trzy grosze) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia, tj. kwotę 186 036,00 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści sześć złotych).

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-06-12 09:05:15


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech