01-07-2022r.
godzina 04:17
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Wyjaśnienie Nr 1
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 347409 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.14.2012 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Wyjaśnienie Nr 1RRG.271.14.2012 - usługi: Udzielenie kredytu na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2 832 000,00 PLN (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące złotych)
 
 
1. Wyjaśnienie Nr 1

________________________________________________________________________
 
sprawa RRG.271.14.2012                                          Świlcza, dn. 15.05.2012 r.

pismo:  114/R-RRG-ED/2012

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. o wartości powyżej 200 000,00 EURO, nazwa zadania:

Udzielenie kredytu na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
w  kwocie 2 832 000,00 PLN

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano w dniu 9 maja 2012 r. Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Ogłoszenie ukazało się w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej nr 148709-2012-PL w dniu 11 maja 2012 r., w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: 20 czerwca 2012 r. do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W dniu 11 maja 2012 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść pytania nr 1:

List of Items, Schedule of Requirements, Scope of Work, Terms of Reference, Bill of Materials required

(Wykaz pozycji, harmonogram wymagań, zakres działania, zestawienie materiałów wymaganych)

Odpowiedź:

Informacje o przetargu (warunku udziału, zakres) szczegółowo określa ogłoszenie
o zamówieniu
zamieszczone
na stronie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w bazie danych TED http://ted.europa.eu/ pod nr 148709-2012-PL oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.swilcza.i-gmina.pl, a także specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego
www.swilcza.i-gmina.pl

Treść pytania nr 2:

Soft Copy of the Tender Document through email

(Miękki Kopia dokumentu Przetargową poprzez e-mail)

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza przesyłania ofert e-mailem.

Treść pytania nr 3:

Names of countries that will be eligible to participate in this tender

(Nazwy krajów, które będą uczestniczyć w tym przetargu)

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje wzięcie kredytu złotowego. Oferta, która będzie opiewała na kredyt w innej walucie zostanie odrzucona.

Treść pytania nr 4:

Information about the Tendering Procedure and Guidelines

(Informacja o przetargu oraz wytyczne)

Odpowiedź:

Informacje o przetargu (warunku udziału, zakres) szczegółowo określa ogłoszenie
o zamówieniu
zamieszczone
na stronie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w bazie danych TED http://ted.europa.eu/ pod nr 148709-2012-PL oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.swilcza.i-gmina.pl, a także specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego
www.swilcza.i-gmina.pl

 

Treść pytania nr 5:

Estimated Budget for this Purchase 

(Szacunkowy budżet na ten zakup)

Odpowiedź:

Szacunkowy koszt kredytu:

Ø  274 957,96 EURO;

Ø  1 105 221,00 PLN (jeden milion sto pięć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych);

Treść pytania nr 6:

Any Extension of Bidding Deadline?

(Każde przedłużenie Licytowanie terminie?)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Planowany termin składania ofert to 20 czerwca 2012 r., godz. 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Świlczy, 36-072 Świlcza 168, w pok. nr 22 – sekretariat na II piętrze.

Informacje o ewentualnej zmianie terminu składania ofert zostaną zamieszczone na stronie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w bazie danych TED http://ted.europa.eu/ oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.swilcza.i-gmina.pl

Treść pytania nr 7:

Any Addendum or Pre Bid meeting Minutes?

(Z wszelkimi załącznikami lub Pre protokoły ze spotkań ofertę?)

Odpowiedź:

Wykaz załączników, dokumentów i oświadczeń jakie należy złożyć wraz z ofertą określa szczegółowo ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na stronie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w bazie danych TED http://ted.europa.eu/ pod nr 148709-2012-PL oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.swilcza.i-gmina.pl oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.swilcza.i-gmina.pl.

Zamawiający nie przewiduje spotkania z oferentami zarówno przed terminem jak i po terminie składania ofert.

Dane kontaktowe zostały określone w pkt 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się (w tym również przygotowania oferty) tylko i wyłącznie w języku polskim.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-05-15 12:11:06


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech