28-01-2022r.
godzina 20:57
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia SIWZ
Modyfikajca Nr 1
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 346232 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.9.2012 :: Modyfikacje i wyjaśnienia SIWZ :: Modyfikajca Nr 1RRG.271.9.2012 - Usługi: Sporządzenie dokumentacji techniczno-prawnej budowy oświetlenia ulicznego w Bratkowicach w zakresie ...
 
Do pobrania:
 
1. Modyfikacje SIWZ Nr 1
Pobrano z: http://www.swilcza.com.pl/ug/przetargi/2012/RRG.271.09.2012/RRG.271.9.2012_mod.1.pdf
________________________________________________________________________
 

sprawa RRG.271.9.2012                                      Świlcza, dn. 09.03.2012 r.

pismo:  76/R-RRG-ED/2012

 

 

Oświadczenie

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi, nazwa zadania:

 

Sporządzenie dokumentacji techniczno-prawnej budowy oświetlenia ulicznego
w Bratkowicach w zakresie:

1)    oświetlenie uliczne drogi Bratkowice -  Czekaj 340 mb,

2)    oświetlenie uliczne drogi Bratkowice – Dąbry  420 mb,

3)    oświetlenie uliczne dróg Bratkowice: „Strategiczna”  770 mb,
Zastawie I   670 mb, Zastawie II  1250 mb,

4)    oświetlenie uliczne drogi Bratkowice – Koniec  340 mb,

5)    oświetlenie uliczne drogi Bratkowice – Sitkówka 350 mb,

6)    oświetlenie uliczne drogi Bratkowice - Zapole 700 mb.

 

 

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 2 marca 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 65470-2012, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert:  13 marca 2012 r. do  godz. 10.00.

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza ujawnia  kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  przedmiotowego zamówienia.

W dniu 6 marca 2012 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o ujawnienie kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia.

Odpowiedź:

Gmina Świlcza oświadcza, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to kwota 56 100,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy sto złotych brutto).Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-03-27 09:23:52


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech