16-07-2019r.
godzina 17:36
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia SIWZ
Wyjaśnienie nr 1
Wyjaśnienie nr 2
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 330203 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.4.2012 :: Modyfikacje i wyjaśnienia SIWZ :: Wyjaśnienie nr 1



RRG.271.4.2012 - Roboty budowlane: Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza – II etap
 
Do pobrania:
 
1. Wyjaśnienie SIWZ
________________________________________________________________________
 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza – II etap

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 25 stycznia 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 24078-2012, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: 21 lutego 2012 r. o godz. 10.00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 10 lutego 2012 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

dotyczy: przedmiaru robót - Przebudowa SUW Świlcza-Woliczka i pompowni wody
w Woliczce,

Przedmiar robót: E1.1 „Wymiana zasuw w węzłach sieci” pozycja kosztorysowa 26 i 27 obejmuje montaż reduktorów ciśnienia D15P, DN150 i DN200.

Prosimy o wyjaśnienie nw sugestii:

Treść pytania nr 1:

Gdzie będą montowane reduktory ciśnienia DN150 i DN200, ponieważ zgodnie
z opisem technicznym montaż reduktorów przy węzłach Nr8 i 51 nie jest wyrysowany na schemacie
i nie wykazuje sposobu ich montażu – czy będą montowane w studniach istniejących czy nowo wybudowanych.

Odpowiedź:

Reduktory należy zamontować w istniejących studniach.

 

Treść pytania nr 2:

Zaprojektowane zawory redukcyjne D15P produkcji Honeywell nie są przystosowane do podłączenia do systemu monitoringu zgodnie z punktem 5 opisu technicznego monitoringu oraz przedmiarem robót EL 2,2  kpl 1.

Prosimy o informację czy mogą być zamienione zawory redukcyjne D15P Honeywell na inne zawory
o podobnych parametrach, nowszej generacji produkowane przez Honeywell i innych producentów
i przystosowane do połączeń monitoringu.

Odpowiedź:

Do monitoringu węzłów redukcyjnych przewidziano słupki telemetryczne. Dopuszcza się stosowanie urządzeń równoważnych lub lepszych.

 

Treść pytania nr 3:

Czy w przedmiocie zamówienia wymagana jest wymiana węzłów hydrantowych (też ołów) –
w przedmiarze robót brak.

Odpowiedź:

Nie przewiduje się wymiany węzłów hydrantowych. Należy wykonać roboty zgodnie
z przedmiarem.



Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-02-23 14:26:26


drukuj wersja do druku



System wykonany przez firmę Javatech