22-01-2019r.
godzina 08:17
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Władze
Prawo lokalne
Statut Gminy Świlcza
Bilans otwarcia dla kadencji samorządowej 2015-2018
Uchwały Rady Gminy
VII KADENCJA
VI KADENCJA
2014
2013
2012
2011
SESJA NR XVI
SESJA NR XV
SESJA NR XIV
SESJA NR XIII
SESJA NR XII
SESJA NR XI
SESJA NR X
SESJA NR IX
SESJA NR VIII
SESJA NR VII
SESJA NR VI
SESJA NR V
SESJA NR IV
2010
V KADENCJA
IV KADENCJA
Protokoły z sesji
Protokoły z posiedzenia Komisji Stypendialnej
Zarządzenia Wójta Gminy
Informacje Wójta Gminy
Obwieszczenia
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Postanowienia
Protokoły z kontroli urzędu
Decyzje
Zebrania wiejskie
Uchwały RIO
Statuty Sołectw Gminy Świlcza
Strategia rozwoju gminy
Ogłoszenia
Obwieszczenia z zewnątrz
Ogłoszenia z zewnątrz
Zawiadomienia z zewnątrz
Decyzje z zewnątrz
Przejmowanie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych
Zawiadomienia z zewnątrz
Organizacja Urzędu Gminy
Jednostki
Finanse
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Obsługa interesanta
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
Wybory i referenda
Osiągnięcia Gminy Świlcza
Konkursy na stanowiska
Redakcja
Instrukcja korzystania z BIP
Szybkie linki
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 326610 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały Rady Gminy :: VI KADENCJA :: 2011 :: SESJA NR VI 

VI KADENCJA

2011

SESJA XVI

29.12.2011 r.

SESJA  XV

16.12.2011 r.

SESJA XIV

01.12.2011 r.

SESJA XIII

28.10.2011 r.

SESJA  XII

12.10.2011 r.

SESJA  XI

24.08.2011 r.

SESJA  X

12.08.2011 r.

SESJA IX

29.06.2011 r.

SESJA  VIII

14.06.2011 r.

SESJA  VII

30.03.2011 r.

SESJA  VI

30.03.2011 r.

Uchwała Nr VI/42/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla radnych i sołtysów oraz zasad zwrotu radnym kosztów podróży służbowych - pobierz

Uchwała Nr VI/41/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego  przedstawiciela Gminy Świlcza w Zgromadzeniu  Związku Komunalnego „WISŁOK” w kadencji 2011-2014 - pobierz

Uchwała Nr VI/40/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wynajmu lokalu użytkowego na okres 10 lat z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia, związanej z tym, umowy - pobierz

Uchwała Nr VI/39/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2011r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 - pobierz, Zał. 1, Zał. 2

Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego, do zadań którego należy realizacja działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, a także szczegółowych warunków jego funkcjonowania - pobierz

Uchwała Nr VI/37/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2011r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie - pobierz, Zał. Nr 1

Uchwała Nr VI/36/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu  w Gminie Świlcza – pobierz, Zał. Nr 1

Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych Gminy Świlcza, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów oraz ich przeznaczenia a także sposobu i tryb sporządzania planu finansowego tych dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie i jego zatwierdzania - pobierz

Uchwała Nr VI/34/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki - pobierz

Uchwała Nr VI/33/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany  uchwały budżetowej Gminy Świlcza  na rok 2011 - pobierz

SESJA  V

23.02.2011 r.

SESJA  IV

17.01.2011 r.Informację wytworzył(a): admin_1
Informację dodał(a): admin_1
Ostatnia modyfikacja: 2012-01-10 08:25:58


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech