23-01-2019r.
godzina 13:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Władze
Prawo lokalne
Statut Gminy Świlcza
Bilans otwarcia dla kadencji samorządowej 2015-2018
Uchwały Rady Gminy
VII KADENCJA
VI KADENCJA
V KADENCJA
2010
2009
SESJA NR XXXVII
SESJA NR XXXVI
SESJA NR XXXV
SESJA NR XXXIV
SESJA NR XXXIII
SESJA NR XXXII
SESJA NR XXXI
SESJA NR XXX
SESJA NR XXIX
SESJA NR XXVIII
SESJA NR XXVII
2008
2007
2006
IV KADENCJA
Protokoły z sesji
Protokoły z posiedzenia Komisji Stypendialnej
Zarządzenia Wójta Gminy
Informacje Wójta Gminy
Obwieszczenia
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Postanowienia
Protokoły z kontroli urzędu
Decyzje
Zebrania wiejskie
Uchwały RIO
Statuty Sołectw Gminy Świlcza
Strategia rozwoju gminy
Ogłoszenia
Obwieszczenia z zewnątrz
Ogłoszenia z zewnątrz
Zawiadomienia z zewnątrz
Decyzje z zewnątrz
Przejmowanie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych
Zawiadomienia z zewnątrz
Organizacja Urzędu Gminy
Jednostki
Finanse
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Obsługa interesanta
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
Wybory i referenda
Osiągnięcia Gminy Świlcza
Konkursy na stanowiska
Redakcja
Instrukcja korzystania z BIP
Szybkie linki
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 326634 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały Rady Gminy :: V KADENCJA :: 2009 :: SESJA NR XXVII 

V KADENCJA

2010

2008

2007

2006

2009

SESJA  XXXVII

29.12.2009 r.

SESJA  XXXVI

18.12.2009 r.

SESJA  XXXV

02.12.2009 r.

SESJA  XXXIV

19.11.2009 r.

SESJA  XXXIII

29.10.2009 r.

SESJA  XXXII

29.09.2009 r.

SESJA  XXXI

25.08.2009 r.

SESJA  XXX

19.06.2009 r.

SESJA  XXIX

29.04.2009 r.

SESJA  XXVIII

27.03.2009 r.

SESJA  XXVII

17.02.2009 r.

Uchwała Nr XXVII/255/2009 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 luty 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - pobierz

Uchwała Nr XXVII/254/2009 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 luty 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  Nr 80/99 we wsi Świlcza - pobierz

Uchwała Nr XXVII/253/2009 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 luty 2009r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych - pobierz

Uchwała Nr XXVII/252/2009 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 luty 2009r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej - pobierz

Uchwała Nr XXVII/251/2009 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 luty 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 01/2004 we wsi Świlcza / z późn. zm./- pobierz, Zał. 1

Uchwała Nr XXVII/250/2009 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 luty 2009r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009- pobierz, Zał. 1

Uchwała Nr XXVII/249/2009 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 luty 2009r. w sprawie opinii o proponowanej zmianie granic Gminy Świlcza polegającej na wyłączeniu z jej obszaru sołectw Bzianka i Rudna Wielka i włączeniu obszaru tych sołectw do Gminy Rzeszów - pobierz

Uchwała Nr XXVII/248/2009 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 luty 2009r. w sprawie przystąpienia Gminy Świlcza do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz

Uchwała Nr XXVII/247/2009 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 luty 2009r. w sprawie programu współpracy - na rok 2009 - Gminy Świlcza z organizacjami pozarządowymi  oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - pobierz

Uchwała Nr XXVII/246/2009 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 luty 2009r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy do usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - pobierz

Uchwała Nr XXVII/245/2009 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 luty 2009r. w sprawie sprzedaży komunalnej nieruchomości gruntowej - pobierz

Uchwała Nr XXVII/244/2009 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 luty 2009r. w sprawie sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych - pobierz

Uchwała Nr XXVII/243/2009 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 luty 2009r. w sprawie sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych - pobierz

Uchwała Nr XXVII/242/2009 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 luty 2009r. w sprawie sprzedaży komunalnej nieruchomości gruntowej - pobierz

Uchwała Nr XXVII/241/2009 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 luty 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Świlcza na rok 2009 - pobierzInformację wytworzył(a): admin_1
Informację dodał(a): admin_1
Ostatnia modyfikacja: 2010-10-06 09:43:58


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech