20-01-2019r.
godzina 04:53
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Władze
Prawo lokalne
Organizacja Urzędu Gminy
Jednostki
Finanse
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Obsługa interesanta
Wirtualny urząd
Referat Budżetu i Finansów
Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury
Referat Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Budownictwo i gospodarka przestrzenna
Gospodarka nieruchomościami
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja ludności
Stanowisko pracy d/s gosp. lokalami, dodatków mieszkaniowych, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholow
Stanowisko pracy d/s ewidencji działalności gospodarczej
Stanowisko pracy d/s oświaty
Skargi i wnioski
Wnioski do pobrania
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
Wybory i referenda
Osiągnięcia Gminy Świlcza
Konkursy na stanowiska
Redakcja
Instrukcja korzystania z BIP
Szybkie linki
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 326584 raz(y)


[Panel administracyjny]

Obsługa interesanta :: Wirtualny urząd :: Referat Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska :: Gospodarka nieruchomościami 

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

 

 • Zatwierdzenie projektu podziału - pobierz

Tel.: 17 86-70-137
Pokój nr 8

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości - pobierz

 • Zaświadczenie o numerze porządkowym nieruchomości - pobierz

Tel.: 17 86-70-159
Pokój nr 8
 

 

Informacja dotycząca ustalenia numeru porządkowego nieruchomości

            1. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2012 r. poz. 125).

            2. Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości.
 • Załącznik graficzny, którym może być kopia mapy : zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu z zaznaczonym budynkiem. W przypadku  budynku prognozowanego – kopia decyzji o warunkach zabudowy bądź odpis z Miejscowego Plany Zagospodarowania Przestrzennego.

            3. Termin załatwienia sprawy

 • Wydanie stosownego zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku następuje nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów

            4. Opłaty

 • Zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości jest wolne od opłaty skarbowej

            5. Miejsce załatwienia sprawy

 • Referat Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, pok. nr 8, tel. /17/ 86-70-159.


Informacja dotycząca zaświadczenia
o numerze porządkowym nieruchomości


            1. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2012 r. poz. 125)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 ze zm.).

            2. Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydaniu zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości
 • Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej

            3. Termin załatwienia sprawy

 • Wydanie stosownego zaświadczenia następuje niezwłocznie

            4. Opłaty

 • Zaświadczenie o numerze porządkowym nieruchomości podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł płatna w kasie Urzędu lub na konto Gminy Świlcza

            5. Miejsce załatwienia sprawy

 • Referat Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, pok. nr 8, tel. /17/ 86-70-159.

 

 

Informacja dotycząca zaświadczenia o położeniu działki

            1. Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu działki
 • Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej

            2.    Termin załatwienia sprawy

 • Wydanie stosownego zaświadczenia następuje niezwłocznie

            3.    Opłaty

 • Zaświadczenie o numerze porządkowym nieruchomości podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł płatna w kasie Urzędu lub na konto Gminy Świlcza

            4.    Miejsce załatwienia sprawy

 • Referat Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, pok. nr 8, tel. /17/ 86-70-159.


Informację wytworzył(a): Stanowisko d/s geodezji i mienia komunalnego
Informację dodał(a): admin_1
Ostatnia modyfikacja: 2017-05-24 11:45:03


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech