20-02-2019r.
godzina 23:44
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Władze
Prawo lokalne
Organizacja Urzędu Gminy
Jednostki
Finanse
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Obsługa interesanta
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
Wybory i referenda
Osiągnięcia Gminy Świlcza
Konkursy na stanowiska
Redakcja
Instrukcja korzystania z BIP
Szybkie linki
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 327185 raz(y)


[Panel administracyjny]

turystykaTurystyka
 

    Gmina Świlcza posiada dobre warunki do rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku. Atrakcyjne walory przyrodniczo-krajobrazowe, bogactwo flory i fauny, czyste stosunkowo powietrze, oraz wody rzek, potoków i zbiorników, przebiegający szlak turystyczny, stwarzają szczególnie korzystne warunki do harmonijnego obcowania ludzi ze środowiskiem naturalnym.

                                                                              

   

    Na terenie Gminy w miejscowości Bratkowice znajduje się zbiornik retencyjny o powierzchni 1,83 ha. Powstał on po zlikwidowaniu dzikiego wysypiska śmieci na terenach eksploatacji piasku. Wynikiem tego przedsięwzięcia jest estetyczniejszy wygląd Gminy oraz powszechne uznanie.

 

 

   

 Uchwałą nr XX/218/2001, Rada Gminy Świlcza z dn. 27.07.2001 r uznała zbiornik wodny „Trzciana Olszyny" wraz z przyległym terenem za użytek ekologiczny - 30,5 ha. Teren ścieżki leży w mezoregionie Pradolina Podkarpacka wchodzącej w skład makroregionu Kotliny Sandomierskiej.

W obrębie doliny rzeki Mrowli (Czarna) występują utwory holoceńskie wykształcone jako: gliny, gliny pylaste, piaski gliniaste lub pyty i lokalnie torfy. Rzeka Mrowia (Czarna) bierze początek w okolicach Będziemyśla w Przysiółku Grudna na wys. 335,7m., odwadnia ten obszar i wpływa do Wisłoka w Zaczerniu. Na tym terenie eksploatowane były torfy, pozostały po nich wyrobiska, które wymagają rekultywacji lub nastąpi tu sukcesja naturalna spontanicznej roślinności. Na tym obszarze dominują nitrofilne zbiorowiska pól uprawnych, terenów ruderalnych i wydeptywanych oraz półnaturalne lub antropogeniczne zbiorowiska łąkowe (na glebach po eksploatowanych torfowiskach), a niewielkie powierzchnie zajmują lasy i to też silnie zantropogeni-zowane.  

      Na terenie ścieżki występują fragmenty lasów olszowych oraz stadia inicjalne lasów łęgowych, olsów i grądów. Na polach w uprawach zbożowych spotyka się zespół wyki czteronasiennej z udziałem wyki brudnożóttej oraz zespół skrytka polnego i rumianku, a uprawom okopowym towarzyszą zespoły chwastnicy jednostronnej i włośnicy, zótticy z włośnicą oraz jasnoty purpurowej i przetacznika lśniącego. Siedliska ruderalne, brzegi zbiorników wodnych, dolinę rzeki, wzniesienia i stoki opanowuje zbiorowisko z klasy bytic, a na skrajach pól rozwijają się zbiorowiska stulichy psiej i pokrzywy z malwą zaniedbaną, oraz serdecz-nika z łopianem pajęczynowatym. Natomiast na miedzach i przydrożach śródpolnych pospolity jest zespół wrotycza z bylicą pospolitą.

        Półnaturalne i antropogeniczne zbiorowiska łąkowe opanowuje bogaty florystycznie zespół rajgrasu wyniosłego, a na wilgotnych stale podtopionych tąkach występuje zbiorowisko ostrożenia warzywnego i rdestu wężownika. Na tym terenie rozwijają się fragmentarycznie zbiorowiska wodne i nadwodne, zajmując zarastające doły potorfowe, śródpolne oczka wodne, starorzecze, rowy melioracyjne. Część powierzchni Gminy zajmuje Mielecko- Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu. 

 

  

    Przez teren Gminy przebiega niebieski szlak turystyczny, co stanowi bodziec do powstawania kolejnych gospodarstw agroturystycznych.

W Dąbrowie, Rudnej Wielkiej, Mrowli i Trzcianie istnieją zabytkowe zespoły parkowe i dworsko-parkowe. Kościół Parafialny w Trzcianie stał się znany w całej Polsce dzięki zabytkowym i cennym ołtarzom.

Na terenie Gminy znajduje się około 100 wiejskich kapliczek i krzyży usytuowanych przy domach, drogach, wśród pól i leśnych ścieżek.

Gmina jest pełna uroczych zakątków, spokoju i ciszy. Las zaprasza do obcowania z czystym środowiskiem, na grzybobrania i zbieranie leśnych owoców.

   

   Rozwojowi Gminy sprzyja łatwy dojazd do każdego zakątka dzięki dobrze rozwiniętemu systemowi komunikacji.Informację wytworzył(a): admin_1
Informację dodał(a): admin_1
Ostatnia modyfikacja: 2010-06-09 13:50:46


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech