20-02-2019r.
godzina 23:44
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Władze
Prawo lokalne
Organizacja Urzędu Gminy
Jednostki
Finanse
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Obsługa interesanta
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
Wybory i referenda
Osiągnięcia Gminy Świlcza
Konkursy na stanowiska
Redakcja
Instrukcja korzystania z BIP
Szybkie linki
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 327185 raz(y)


[Panel administracyjny]

historiaHistoria Gminy
 

    Styk Pogórza Karpackiego i Kotliny Sandomierskiej, na którym położona jest dzisiejsza gmina Świlcza, był od zarania dziejów szlakiem wędrówek ludzi w poszukiwaniu siedlisk. Urozmaicony krajobraz tych terenów sprzyjał osadnictwu. W czasach prahistorycznych występowały tu lesiste wzniesienia, pełne różnego gatunku zwierząt. W miejscu, gdzie znajdują się obecnie zasobne pokłady torfu, niegdyś falowały rozległe jeziora wypełniające dawne koryto Prawisły. (Prawisła do ostatniego zlodowacenie, ok. 10 tys. lat temu, odprowadzała tędy wody z Karpat do Morza Czarnego).
   Na teranie gminy Świlcza zewidencjonowano około dwustu stanowisk archeologicznych, świadczących o przebywaniu ludzi i zakładaniu osad od schyłkowego paleolitu (ok. 12 tys. lat temu), aż do czasów średniowiecznych. Wśród licznych znalezisk i odkryć, na szczególną uwagę zasługują dwa. W 1936 roku, podczas prac przy eksploatacji torfu w Trzcianie, wydobyto 6 siekierek brązowych (5 z tzw. piętką i 1 tulejkowatą)  pochodzących z późnej epoki brązu (przełom XIII/XII w. p.n.e.). Prowadzone w Świlczy w latach 70. i 80. XX wieku prace archeologiczne doprowadziły do odkrycia osady z V w. n.e., której mieszkańcy trudnili się obróbką bursztynu. Utrzymywali oni kontakty handlowe z Rzymianami. Podczas prac badawczych wydobyto spod ziemi m.in. bursztynowe paciorki, surowiec bursztynowy przeznaczony do obróbki, srebrne fibule (zapinki do spinania szat) oraz rzymskie monety. Dzięki tym odkryciom i ich naukowej interpretacji Świlcza zaistniała w nauce i literaturze archeologicznej, w skali międzynarodowej.

    W średniowieczu i czasach nowożytnych (do 1772 r.) ciekawie przedstawiało się położenie wsi obecnej gminy Świlcza. Połowa z nich: Świlcza, Rudna Wielka, Przybyszówka, Bzianka i Woliczka należały do województwa ruskiego, a druga połowa: Bratkowice, Mrowla, Trzciana, Dąbrowa i Błędowa Zgłobieńska, do województwa sandomierskiego – granice tych miejscowości był równocześnie granicą województw. W czasach piastowskich była to granica państwowa między Małopolską a Rusią.

Kościelna przynależność tych miejscowości także była różna. Wsie leżące w województwie sandomierskim należały do diecezji krakowskiej, natomiast wsie województwa ruskiego do diecezji przemyskiej. Sytuacja zmieniła się w 1786 roku. Powiększona wówczas diecezja przemyska wchłonęła rzeczone parafie i wsie. Po utworzeniu w 1992 r. diecezji rzeszowskiej parafie leżące na terenie gminy weszły w jej skład. Powstał z nich dekanat trzciański (par.: Trzciana, Świlcza, Bratkowice, Przybyszówka, Dąbrowa, Błędowa Zgłobieńska, Bzianka). Parafie Mrowla i Rudna Wielka pozostały w dotychczasowym, głogowskim dekanacie.

    Przechodząca przez środek gminy droga E-4, pokrywa się z dawnym traktem handlowym z Małopolski na Ruś. W średniowieczu szlak ten wykorzystywali polscy książęta i ruscy kniaziowie do wypraw wojennych. Równoległa do drogi przebiega linia kolejowa, wybudowana w latach 1856 -1858 jako „kolej arcyksięcia Karola Ludwika”, łącząca niegdyś Wiedeń i Lwów.

 

 Informację wytworzył(a): admin_1
Informację dodał(a): admin_1
Ostatnia modyfikacja: 2010-02-12 13:08:33


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech